Ga naar inhoud

Hoeveel objecten kan ik verzekeren met de dekking Extra onroerende zaken?

Met de aanvullende dekking Extra onroerende zaken kun je van 1 tot maximaal 5 objecten verzekeren voor rechtsbijstand. Objecten kunnen een woning, garagebox, bedrijfsgebouw of een perceel grond zijn. Per soort object hangt het af hoeveel je ervan kan meeverzekeren onder de dekking Extra onroerende zaken. 

Wat valt er onder extra onroerende zaken? 

Soort object 

Maximaal te verzekeren 

Mag je dit object verhuren? 

Woning buitenland 

Ja 

Extra woningen Nederland 

Ja 

Garageboxen 

Ja 

Bedrijfsgebouwen 

Ja 

Percelen 

Ja 

Deel van de woning waar de verzekeringsnemer zelf woon 

Ja 

Heb je één extra woning maar is deze bijvoorbeeld verdeeld in drie appartementen? Dan zien we dit als drie aparte woningen. Met de dekking Extra onroerende zaken ben je verzekerd tot twee extra woningen. Gaat het om een verhuurd object? Dan moet er sprake zijn van een huurcontract met een looptijd van minimaal zes maanden. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?