Ga naar inhoud

Betekenisvol ondernemen

Midden in de maatschappij

Maatschappelijke impact maken en samenwerken zitten in het DNA van Univé. Al meer dan 200 jaar. Onze coöperatie werd in 1794 opgericht omdat boeren risico’s wilden spreiden en elkaar wilden helpen. En een wereld waarin we naar elkaar omkijken en elkaar helpen, dat is tot op de dag van vandaag waar Univé zich hard voor maakt. Binnen de SDG’s (=Sustainable Development Goals) richten wij ons op alle doelen. Op de volgende drie hebben wij hier extra focus;  ‘Goede Gezondheid en Welzijn’, ‘Klimaatactie’ en ‘Partnerschap’.

Waardevolle doelen, die we direct kunnen doorvertalen naar onze missie: Als mens, als collega, als vriend, als familielid en als nabuur inspireren we elkaar en onderscheiden we ons van de rest.
Met andere woorden: samen maken we het verschil. Samen maken we de maatschappij solidair, weerbaar én veilig. Van de grootste vraagstukken tot de kleinste kwesties.


Wij richten ons op initiatieven met impact, die zorgen voor meer zekerheid en een veilige leefomgeving voor iedereen. Onder andere:

 • het Univé buurtfonds, dat lokale buurtinitiatieven steunt die risico’s helpen voorkomen en beperken.
 • het jaarlijkse kerstdiner, waardoor ouderen rond de feestdagen niet eenzaam zijn
 • gratis zonnebrandcrème voor ongeveer 100 openluchtzwembaden om huidkanker te voorkomen
 • onze 24/7 cyberhelpdesk, die altijd bereikbaar is voor hulp bij cybercriminaliteit
 • de sportinitiatieven die we steunen, waarmee sporten ook voor ouderen en gehandicapten toegankelijk wordt. Zo zijn we trotse partner van Fonds Gehandicaptensport

Ook voor het klimaat komen we in actie. We hebben het klimaatakkoord van de financiële sector getekend, waarmee we onszelf verplichten onze CO2-uitstoot te verminderen. En we beleggen alleen in bedrijven die behoren tot de 50% best presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Onze waarden

 • We doen het samen: doelen willen bereiken met elkaar, voor leden en de maatschappij.
 • We zijn dichtbij: fysiek en mentaal toegankelijk en op de hoogte van wat er speelt bij onze klanten hun omgeving.
 • We doen!: praktisch. Makkelijk, snel en concreet aan oplossingen werken.

Duurzame mobiliteit

Woon-werkverkeer zorgt voor de grootste CO2-uitstoot. In 2020 daalde die uitstoot hard door het vele thuiswerken vanwege corona. Maar dit is waarschijnlijk geen blijvende daling. Wel verwachten we dat de invoering van hybride werken aanzienlijk bijdraagt aan de verdere verlaging van de CO2-uitstoot door mobiliteit. Bij de keuze voor een nieuwe leaseauto zagen we ook in 2020 meer medewerkers voor een elektrische auto kiezen. Sinds eind 2021 kunnen medewerkers alleen een leaseauto kiezen die 100% elektrisch rijdt. Andere brandstoffen zijn uitgesloten.

Zo wordt het aandeel collega’s dat een leaseauto rijdt op basis van benzine of diesel steeds kleiner. We verwachten dat in 2027 alle medewerkers met een leaseauto elektrisch rijden. Dat is een mooie bijdrage aan de CO2-reductie. Daarnaast kiezen veel collega’s voor openbaar vervoer of de fiets. 

Sinds 2021 biedt Univé ook de ‘Fietsleaseregeling’. Door meer te fietsen, trappen we onszelf gezonder en dragen we ook bij aan een schoner milieu. Univé Services faciliteert én stimuleert dit door medewerkers de mogelijkheid te bieden om zeer voordelig een (e-)bike te leasen.

Duurzame gebouwen

De kantoorgebouwen van Univé Groep gebruiken uitsluitend groene, in Nederland opgewekte stroom. We onderzoeken doorlopend met welke maatregelen we nog meer energie kunnen besparen. In het kantoor in Zwolle zijn in 2020 bijvoorbeeld alle TL-lampen vervangen door Led-lampen. Dit betekent een jaarlijkse besparing van bijna 11.000 kWh op verlichting. We streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot in onze kantoorgebouwen met 60% in 2030 en 95% in 2035.

Ambitie: Duurzame bedrijfsvoering en gebouwen

De Univé Groep heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het organiseren van een duurzame bedrijfsvoering. Vooral in het terugdringen van haar CO2-uitstoot. Daarom investeren we in duurzame processen en diensten die onze ecologische voetafdruk verkleinen. Bijvoorbeeld de keuze om alleen samen te werken met duurzame ketenpartners. We streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot van onze kantoorgebouwen met 60% in 2030 en 95% in 2035. Dat betekent dat de gebouwen vóór 2035 aardgasvrij zijn. Daarmee is mobiliteit de enige bron van onze resterende CO2-uitstoot. In 2040 is Univé een circulair bedrijf. 

Wat gaan we doen?

In 2030

 • Stoot Univé 60% minder CO2 uit in vergelijking met 2018 (nulmeting CO2-footprint)
 • Wekken we zelf 30% van onze elektriciteit op uit zonne-energie. 
 • Is 50% van onze grondstoffen benodigd voor de eigen duurzame bedrijfsvoering circulair
 • Is onze supply chain voor 50% klimaatneutraal

In 2035

 • Zijn onze kantoorgebouwen aardgasvrij
 • Is 75% van onze grondstoffen benodigd voor de eigen duurzame bedrijfsvoering circulair
 • Is onze supply chain voor 75% klimaatneutraal

In 2040

 • Is Univé klimaatneutraal
 • Is Univé volledig circulair (100 % circulaire inkoop)
 • Onze supply chain is voor 100% klimaatneutraal

Onze aanpak 
We werken aan een routekaart waarin de onderstaande acties en maatregelen zijn uitgesplitst in een korte- en langetermijnplanning.

Ambitie:

Gebouwen

 • Energiezuinig maken
 • Aardgasvrij d.m.v. bodemopslag van warmte- en koudeopslag, warmtepompen etc.
 • Energieneutraal verbouwen en onderhouden (Duurzaam Meer Jaren Onderhoudsplan)

Mobiliteit

 • Het beperken van verkeersbewegingen door stimuleren van thuiswerken
 • Het wagenpark is 100% elektrisch in 2027.
 • Stimuleren van OV en de fiets om naar kantoor te reizen.

Elektriciteit

 • Maximaal opwekken van 120.000 kWh aan zonnepanelen op de kantoordaken. De drie kantoren gaan samen 30% van het totale energieverbruik opwekken. De overige benodigde energie wordt ingekocht bij Greenchoice. Deze groene stroom komt uit de natuurlijke duurzame bronnen: zon, wind en biomassa. Daarnaast kopen we bosgecompenseerd gas in.
 • Investeren in energiezuinige gebouwgebonden werktuig- en elektrische installaties

Circulair inkopen

 • Om het grondstofgebruik te minimaliseren herbruiken we producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen die ervoor zorgen dat de levensloop van producten wordt verlengd.
 • Samen met onze partners en leveranciers (ketenpartners & supply chain) ondernemen we op duurzame wijze om de CO2-uitstoot te reduceren. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten en diensten de effecten op People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit/Prosperity (winst/welvaart) centraal staan .  De Univé Groep wil de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door haar organisaties te stimuleren om hun ambities concreet vast te leggen, kenbaar te maken en uit te voeren.

Duurzaam werken

IT-diensten zijn belangrijk voor onze organisatie, maar kosten ook veel energie. Daarom willen we het energieverbruik rondom IT-diensten vanaf 2022 volledig CO2-neutraal afnemen. De afdeling IT werkt aan duurzaamheid door:

 • papierloos werken en minder papier naar onze leden te stimuleren;
 • minder mailgebruik te stimuleren, zodat onze dataopslag kleiner wordt;
 • digitaal vergaderen te stimuleren, zodat het woon-werkverkeer minder nodig is;
 • alle randapparatuur in te zetten voor een tweede leven of op een verantwoorde manier te recyclen

Diversiteit en inclusiviteit
Univé is onlosmakelijk verbonden met de samenleving en ziet hoe waardevol verschillen zijn. We staan klaar voor ieder mens, ongeacht wie je bent. Zo bouwen we aan een samenleving die solidair, weerbaar en veilig is voor iedereen. 

Op het gebied van diversiteit zetten we een volgende stap. We maken de shift van diversiteit naar inclusie. Van verschillend zijn naar verschillen omarmen. We zetten ons in om mensen te helpen zich zeker te voelen. Ongeacht wie je bent. Om dit voor elkaar te krijgen werken we ook nauw samen met AMREF en Better Future.

Personeelsbestand
In ons personeelsbestand zien we steeds meer variatie in leeftijd, geaardheid, geslacht en migratieachtergrond. Om dit te bereiken hebben we o.a. de volgende programma’s uitgerold: 

 • Young Talentprogramma
 • Management development programma
 • Vroeg Pensioen

Univé vindt een evenwichtige man/vrouw verhouding op alle niveaus belangrijk. Bij Univé werken net zoveel mannen als vrouwen. 

Op algemeen managementniveau zien we een redelijk evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Ook wordt er naar gestreefd om minimaal 30% van de zetels in de RvB en RvC door een vrouw te laten bezetten. Momenteel is dit bij de RvB het geval. 

Bovenstaande realiseren wij door bij het vrijkomen van vacatures telkens opnieuw te beoordelen wat de juiste samenstelling is. Ook bij de toekomstige vervulling van posities op management niveau houdt Univé nauwgezet deze verhoudingen in het oog.

Recyclen materialen

Ook Univé probeert zo veel mogelijk te hergebruiken. Denk aan vlaggen, banieren en spandoeken die niet meer gebruikt worden. Daar worden nieuwe items van gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben hiervan onder andere strandstoelen, boodschappentassen en mondkapjes gemaakt.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Als Univé Groep beheren we premies van onze verzekerden. Een deel van dit geld beleggen we. Dit doen we zorgvuldig, duurzaam en transparant. Het vermogen wordt op een maatschappelijk verantwoorde wijze belegd vanuit de overtuiging dat dit niet ten koste gaat van financieel rendement maar zelfs een positieve bijdrage kan leveren aan het rendement.

Onze overtuigingen en uitgangspunten voor duurzaam beleggen zijn opgenomen in ons eigen ESG-beleid, als onderdeel van het beleggingsbeleid. De precieze samenstelling van onze beleggingsportefeuille ultimo 2022 is hier te benaderen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Wij vinden het namelijk belangrijk om niet alleen financiële aspecten mee te nemen in beleggingskeuzes, maar ook bijvoorbeeld milieuaspecten en sociale aspecten. Vanzelfsprekend houden we ons bij beleggingen ook aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen. Lees hier meer over in ons ESG-jaarverslag over 2022.

Partnerschap

Vanuit onze coöperatieve grondslag werken we al jaren samen met organisaties om schade en leed voor onze leden te voorkomen en beperken. We zoeken daarnaast ook naar organisaties waarmee we samen kunnen werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen op het gebied van gezondheid, welzijn en klimaat.

Univé en VVN werken samen aan veilig verkeer

Sinds 2020 werken we samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Wat ons betreft een logische vervolgstap op weg naar meer verkeersveiligheid en een groter verkeersbewustzijn. Een eerste initiatief dat uit de nieuwe samenwerking is ontstaan is de Verkeerscheck MONO die zorgt voor een bewustere verkeersdeelname.

Geldfit Zakelijk

De coronacrisis heeft grote impact op veel ondernemers. Vanuit de financiële sector is in 2020 het initiatief Geldfit Zakelijk ontstaan om ondernemers met financiële problemen in een vroeg stadium te helpen. Als ondernemers failliet gaan betekent dat niet alleen veel persoonlijk leed. Het is ook slecht voor de economie en voor de samenleving. Geldfit Zakelijk is een uitbreiding op de nationale schuldhulproute voor particulieren. Via de website van Geldfit Zakelijk kan een ondernemer een test invullen om zicht te krijgen op zijn financiële problemen. Hij ontvangt advies bij welke organisaties hij terecht kan voor eventuele hulp. We helpen door onze financiële bijdrage aan Geldfit Zakelijk én door ondernemers actief door te verwijzen. Bij dat laatste speelt het persoonlijk contact dat onze adviseurs hebben met onze zakelijke leden een belangrijke rol. Begin 2021 starten we met een eerste groep van 1.000 ondernemers.