Ga naar inhoud

De coöperatieve vereniging Univé

Univé is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Ons uitgangspunt is dat we elkaar helpen. Zo zorgen we samen voor zekerheid.

Samen kunnen we alles aan

Univé werkt vanuit 8 regionale coöperaties. Samen met onze leden willen we schades voorkomen en risico’s beperken. Het principe van de coöperatie is solidariteit: samen kunnen we alles aan. Univé heeft zo’n 1,7 miljoen leden. Zij oefenen invloed uit op de coöperatie via de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden, behartigt de collectieve belangen en denkt mee over de koers van de coöperatie. De ledenraad heeft de Univé ledenbehoefte beschreven en vastgesteld. Dit vormt de basis van alles wat wij doen.

Activiteiten in de buurt

Initiatieven

Veelgestelde vragen over de coöperatie

*Foto: Iris Duvekot voor Buurtcamping