Ga naar inhoud

Uw identificatie

Als verzekeraar moeten wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In bepaalde gevallen, zoals onder andere bij afname van levens- en kapitaalverzekeringen, gelden extra regels over de vastlegging van de identificatie. Daarom moet u zich identificeren.  

Online identificeren

Het is niet meer mogelijk om u online te identificeren. U bent van harte welkom in een van onze winkels of u kunt ons bellen via 053 3034 510 voor een videobelafspraak. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Vragen en contact

Lees hieronder de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U kunt ons bellen op 053 3034 510 of een e-mail sturen naar oost@unive.nl

Uit controle is gebleken dat uw identificatie bij ons ontbreekt. Daarom heeft u van ons een brief of e-mail ontvangen waarin wij u verzoeken zich te identificeren. Heeft u geen brief of e-mail ontvangen, dan hoeft u niets te doen. 

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme zijn wij, als verzekeraar en tussenpersoon, bij afname van bepaalde producten verplicht de identiteit van onze klanten te controleren en vast te leggen. 

Om u te kunnen identificeren hebben wij een geldig identiteitsbewijs van u nodig. Wij controleren uw gegevens en leggen de volgende gegevens vast:
- Type identiteitsbewijs; 
- nummer identiteitsbewijs (na vastlegging is dit nummer alleen zichtbaar voor functioneel beheerders);
- datum van uitgifte;
- plaats van uitgifte; 
- en datum verificatie.
Wij bewaren geen kopie van uw identiteitsbewijs. Wij leggen uw gegevens vast in combinatie met het product waarvoor wij u moeten identificeren. Stopt uw afname van het product, dan worden de vastgelegde identificatiegegevens na de wettelijk bepaalde bewaartermijn verwijderd. 

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken bieden wij u de mogelijkheid zich online te identificeren. Maakt u daar liever geen gebruik van, dan kunt u ook langskomen in één van onze winkels. Vergeet niet uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee te nemen. 

Zonder uw identificatie mogen wij onze dienstverlening in de huidige vorm voor Wwft-plichtige producten niet voortzetten. Wilt of kunt u zich niet identificeren, dan zijn wij helaas genoodzaakt de dienstverlening voor deze producten te beëindigen. In dat geval informeren wij u schriftelijk.