Sponsoring

Sponsorbeleid Univé Noord-Nederland

Vanaf 1 januari 2020 introduceert Univé Noord-Nederland een nieuw sponsorbeleid. Het nieuwe beleid is verdeeld in twee soorten sponsoring: sportsponsoring en culturele en maatschappelijke sponsoring.

Sportsponsoring
Als Supporter van Sport vindt Univé sporten en bewegen belangrijk. Univé is daarom jaarlijks partner van meer dan 250 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en -initiatieven. Als Supporter van Sport laat Univé zien wat er in het hart van de sportsamenleving speelt. Van topsport tot breedtesport, van verenigingen tot evenementen: Univé biedt een relevante bijdrage en is op die manier altijd dichtbij, betrokken en persoonlijk.

Culturele en maatschappelijke sponsoring: Univé Buurtfonds
Voor sponsoring anders dan sportsponsoring heeft Univé Noord-Nederland het Buurtfonds opgericht. Bij dit Buurtfonds kunnen verzoeken worden ingediend met een cultureel of maatschappelijk karakter. Dit kunnen bijvoorbeeld verzoeken van muziekverenigingen zijn, maar ook van de lokale kaartclub.

Voorwaarden en aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor sponsoring dient uw aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Vervolgens dient u een digitaal sponsoraanvraagformulier in te vullen. 

Sponsoraanvraagformulier Univé Noord-Nederland

Beoordeling
Aanvragen die betrekking hebben op het Univé Buurtfonds worden een keer per kwartaal door ons beoordeeld. Let er dus op dat u hier rekening mee houdt wanneer u uw verzoek indient. Aanvragen voor sportsponsoring worden een keer per maand beoordeeld. Na de beoordeling ontvangt u een terugkoppeling van ons.  

Spelregels voor sponsoring

Univé Noord-Nederland sponsort activiteiten die passen bij de thema’s wonen, zorg en mobiliteit.
Univé Noord-Nederland sponsort geen:

 • activiteiten met politieke, religieuze of commerciële doelstellingen
 • activiteiten met onnodige milieubelasting
 • individuele personen
 • projecten met een langere looptijd dan drie jaar
 • sporten en evenementen met een hoog risicogehalte.
 • goede doelen
 • internationale activiteiten
 • dorpsfeesten en festivals
 • studentenactiviteiten
 • scholen
 • serviceclub (bijv. Lions, Rotary)
 • Geen omroepen
 • Dierenshows/Tentoonstellingen

Uw te sponsoren activiteit

Voor de te sponsoren activiteit of vereniging geldt het volgende:

 • Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Vereniging is gevestigd in het werkgebied van Univé Noord-Nederland
 • Vereniging heeft meer dan 25 leden
 • Activiteiten zijn niet in strijd met de openbare orde, goede zeden of de wet
 • Sponsorverzoeken sport worden 1x per maand behandeld
 • Sponsorverzoeken cultuur maatschappelijk worden 1x per kwartaal behandeld
 • Dien uw aanvraag tijdig in
 • Sponsoring loopt per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.
 • Sponsoraanvragen worden niet automatisch verlengd. U dient dus per jaar een nieuw verzoek in te dienen.
 • Invulling van tegenprestaties kan middels een natura of maatschappelijke invulling. Wij zijn geen voorstander van advertenties, shirtreclame of reclameborden. Bij invulling in natura kunt u denken aan: het verzorgen van een optreden, het verzorgen van een presentatie, het beschikbaar stellen van uw accommodatie, het meewerken aan een Univé sportevenement of het inzetten van het Univé uitleenpakket.
 • Vereniging dient een nota in voor het sponsorbedrag. Op de nota dienen de tegenprestaties te worden vermeld.
 • Vereniging stuurt foto’s en verslag van de sponsoractiviteit.