Ga naar inhoud

Wie registreert mijn schadevrije jaren?

Uw schadevrije jaren worden geregistreerd bij Roy-data. Dit is een neutrale database waarin Nederlandse verzekeringsmaatschappijen digitaal de schadevrije jaren bij auto- en motorverzekeringen noteren en onderling uitwisselen. Beëindigt u uw verzekering, dan krijgt u van uw oude verzekeraar een bevestiging van het aantal schadevrije jaren dat zij op uw naam heeft aangemeld bij Roy-data. Uw nieuwe verzekeraar kan die gegevens opvragen en kan u op basis daarvan premiekorting verlenen. Zelf hoeft u niets (meer) door te geven. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?