Ga naar inhoud

Afschrijvingslijsten Univé-verzekeringen bij schade

Bij schade, verlies of diefstal van uw spullen krijgt u vaak via uw verzekering een vergoeding. Univé berekent de dagwaarde van de spullen. Deze dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingstabel. Voor de meeste spullen betalen wij de nieuwwaarde als de spullen niet ouder zijn dan een jaar.

Afschrijvingslijsten verzekeringen
Hieronder vindt u de afschrijvingstabellen van de woonverzekeringreisverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering

Wat bedoelen we met nieuwwaarde?
Het bedrag waarmee u op het moment van ontstaan van de schade dezelfde of vergelijkbare spullen nieuw kunt kopen.

Hoe berekenen we de dagwaarde?
De dagwaarde is de nieuwwaarde min een bedrag voor veroudering en slijtage. Soms is de dagwaarde van uw spullen zo laag, dat er alleen nog sprake is van restwaarde. De restwaarde is minimaal 20%.

Wat betalen wij uit?
Bij de melding van een schade moet u de ouderdom en de oorspronkelijke waarde van de spullen aan Univé opgeven. Nadat wij de nieuwwaarde van uw spullen hebben vastgesteld, kunnen we vervolgens met behulp van de afschrijvingslijst de dagwaarde vaststellen. Dit is het schadebedrag dat wij vergoeden.