Ga naar inhoud

De Ledenraad van Univé Het Groene Hart

De Ledenraad speelt een belangrijke rol in de driehoek samen met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ze adviseren over ingebrachte beleidsplannen en kijken of Univé het goed doet als betrokken financiële dienstverlener. Ze zijn de schakel tussen de leden en de organisatie, doen mee aan regionale activiteiten en gaan hierbij in gesprek om de leden goed te begrijpen. Zo zorgen we ervoor dat Univé Het Groene Hart altijd luistert naar wat onze leden willen en nodig hebben.

Wij zoeken leden voor Ledenraad Univé het Groene Hart

Wil jij samen met de andere ledenraadsleden de Coöperatie Univé Het Groene Hart nog beter maken? Met ons meedenken over verschillende onderwerpen en thema’s? Sluit je dan aan bij onze Ledenraad, want we zijn op zoek naar nieuwe ledenraadsleden!

Naar vacature

De ledenraadsleden van Univé Het Groene Hart

Leer meer over hun passie voor de Ledenraad en waarom ze deze rol zo cruciaal vinden.

Ontdek hun verhalen

Wat doet de Ledenraad?

Om de belangen van de leden te behartigen, hebben de ledenraadleden een belangrijke adviserende rol. Ze voeren taken uit zoals:

  • de vaststelling van de jaarrekening en bepalen van de winstbestemming;

  • verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;

  • benoemen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;

  • het nemen van besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de Coöperatie.