Ga naar inhoud

Sponsoring van Univé Dichtbij

Univé is een coöperatie bestaande uit een aantal zelfstandige regionale Univé’s. Univé Dichtbij is er 1 van. Iedere regionale Univé sponsort binnen haar eigen werkgebied. Bij Univé Dichtbij staat lokale betrokkenheid dan ook centraal. Wij ondersteunen daarom diverse initiatieven uit onze regio op maatschappelijk, cultureel en sportgebied. Daarbij vormen onze kernwaarden `persoonlijk', `betrokken' en `dichtbij' de criteria.

Deze begrippen vinden wij belangrijk:

  • sport(iviteit) en bewegen in de regio
  • stimuleren van het verenigingswezen (samenwerken/ onderling gevoel)
  • dichtbij
  • maatschappelijk betrokken
  • maatschappelijk verantwoord
  • ledenvoordeel
  • duurzaamheid

Sponsorbeleid

Ieder jaar ontvangt Univé Dichtbij veel sponsoraanvragen. Om de hoeveelheid aanvragen overzichtelijk te houden, zijn er voorwaarden opgesteld. Deze zijn opgenomen in ons sponsorbeleid.

Mijn Goede Doel Dichtbij

Sponsorverzoeken met een specifiek maatschappelijke betekenis kunnen alleen in  aanmerking komen voor een beoordeling via Mijn Goede Doel Dichtbij. Eén keer per jaar ondersteunen wij een aantal lokale goede doelen. Het gaat dan om projecten in uw buurt met een breed maatschappelijk draagvlak. Lees verder

Sponsoraanvraag indienen

Een sponsoraanvraag kunt u indienen via dit aanvraagformulier.

Om van de sponsoring een succes te maken, hebben wij ook enige tijd nodig. Doe uw sponsoraanvraag dus ruim op tijd! Dit geeft ons de gelegenheid uw sponsoraanvraag te beoordelen en (bij het besluit tot sponsoring) tot een goede uitvoering te brengen.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag een reactie te geven op uw sponsoraanvraag.

Nb. Wij verzoeken u uw sponsoraanvraag enkel via bovenstaand online aanvraagformulier in te dienen. Sponsoraanvragen welke telefonisch of schriftelijk ingediend worden, zullen wij niet in behandeling nemen.