Ga naar inhoud

21 september 2020

Zorg uit liefde voor het dier

Dierenambulance De Meren helpt alle dieren in nood en is werkzaam met een groep van ongeveer 30 vrijwilligers in de gemeenten De Friese Meren, Nijefurd en Wymbritseradiel. Deze vrijwilligers zijn mensen zoals u en ik. Stuk voor stuk zijn het echte dierenliefhebbers die uit liefde voor het dier vaak nog wat verder gaan dan een ander.

Al deze mensen hebben naast hun werk voor de Dierenambulance nog een gezin en/of een baan. De voornaamste taken zijn het verlenen van eerste hulp bij zieke en gewonde (huis)dieren, om deze vervolgens (indien nodig) naar een dierenarts of dierenopvang te brengen.
Daarnaast verzorgen ze particuliere ritten, voor mensen met een huisdier, naar en van de dierenarts, dierenpension of crematorium.

Om de dierenambulance op de weg te kunnen houden is jaarlijks een flinke som geld nodig. Denk alleen maar aan de brandstof, het onderhoud en de verzekering m.b.t. de ambulance. Tel daar de telefoonkosten bij voor de centrale en de vrijwilligers op de ambulance en de kosten voor administratie, porto en aanschaf van hulpmiddelen. De dierenambulance kan nog geen 20% van de ritten in rekening brengen. Dankzij de giften en donaties van particulieren, weet de stichting zich draaiende te houden.

Meer informatie: 
https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-de-meren

“Univé is onderdeel van de lokale samenleving en juicht lokale maatschappelijke initiatieven van harte toe”, vertelt Edward Plantinga. “Aan het begin van de coronacrisis hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om oudere mensen te bellen met de vraag hoe het hen in die lastige periode verging. Met de uitreiking van deze cheque aan de Dierenambulance dragen we ook een steentje bij aan het welzijn van dieren.” Vanuit hun nieuwe onderkomen in Joure bedient Dierenambulance De Meren met veel enthousiasme de gemeenten Sudwest-Fryslan, Heerenveen en de Fryske Marren. Het Univé-team in Sneek zette zich in 2019/2020 in voor een financieel steuntje in de rug voor dit goede doel.

Deel dit bericht