Ga naar inhoud

10 december 2018

Een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen. En luisteren goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten.

Vrijwilligers kunnen veel voor cliënten van ’s Heeren Loo betekenen. Zij bieden extra persoonlijke aandacht en vormen vaak een waardevolle schakel in het sociale netwerk van cliënten. 

Meer informatie: www.sheerenloo.nl

Univé is een coöperatie en vindt het daarom belangrijk oog te hebben voor een ander en elkaar te helpen.  ‘Als Univé staan we niet boven de maatschappij, maar er middenin’, vertelt Myrthe ter Smitte. ‘Daar geven we onder andere invulling aan door ons in te zetten voor een goed doel. Tijdens de opening van ons pand hielpen cliënten Willianne en Jimmy van 's Heeren Loo mee in de catering. Wij waren blij met hun hulp en zij deden op deze manier ervaring op.


Daarnaast heeft een aantal medewerkers van Univé Ede zich ingezet als vrijwilliger en kennisgemaakt met mensen met wie ze anders niet zo snel in contact zouden zijn gekomen. ‘Een aantal medewerkers staken de handen uit de mouwen tijdens verschillende evenementen voor cliënten. Daarnaast namen drie medewerkers zelf het initiatief om met enkele cliënten te gaan fietsen. Dit willen ze zeker nog vaker gaan doen. Zo proberen we op verschillende manieren een bijdrage te leveren, zodat alle mensen een plekje verwerven midden in onze maatschappij.’ 

Deel dit bericht