Ga naar inhoud

31 januari 2019

Een plezierige en zinvolle dag beleven

In De Burgcht worden overdag mensen met beginnende dementie begeleid. Ook komen er cliënten voor onderzoek. Bij die mensen bestaat het vermoeden van dementie. 

De dagbesteding helpt mensen meer grip te krijgen op het leven als zij bijvoorbeeld wat vergeetachtig worden. De professionele begeleiders van de Saxenburgh Groep koken samen met alle deelnemers, en eten en drinken koffie. Er is ook ruimte in het programma om te knutselen, te lezen of even uit te rusten.

Er is plaats voor twee groepen van acht tot tien personen aan de Mijndert van der Thijnensingel 2-4 in Coevorden.

Meer informatie: www.saxenburgh.nl/ouderenzorg/dagbestedingen

Univé Coevorden ondersteunt de Burgcht van harte, omdat deze vorm van dagbesteding ook mantelzorgers ontlast. “We zien wat De Burgcht betekent voor de ouderen die er in de huiselijke sfeer te gast zijn, maar ook wat dat doet met hun partners en mantelzorgers. De zorg voor een dierbare is een zware taak en het is goed dat zij dankzij de deskundige begeleiding binnen de stichting even lucht krijgen”, vertelt Edwin Kroon, vestigingsleider van Univé Coevorden. “Het past bij Univé daar oog voor te hebben. Wij willen niet alleen verzekeren, maar zekerheid bieden door met onze klanten te kijken naar alles wat bij kan dragen aan een zorgeloos leven. Eerst voorkomen en beperken, dan pas verzekeren.”

Univé Dichtbij is een regionale coöperatie zonder winstoogmerk. De lokale aanwezigheid in Coevorden maakt het voor Univé mogelijk echt betrokken te zijn bij lokale initiatieven. “Door ons in te zetten voor een lokaal goed doel, geven we iets terug aan de maatschappij”.

Deel dit bericht