Ga naar inhoud

4 december 2018

Naast prestaties op het veld staat ook het familiegevoel voorop!

SDV Barneveld is een voetbalvereniging waar plezier en ambitie in de sport samengaan. Wij zijn een vereniging die belang hecht aan waarden en
normen. Het familiegevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij SDV Barneveld - is een belangrijk kenmerk van onze vereniging. De drempel om bij ons te voetballen is laag. Gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid.

Recreatie- en prestatievoetbal zijn de twee pijlers van onze vereniging die elkaar in de praktijk versterken. We maken voetbal mogelijk voor
iedereen en hebben de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met onze selectieteams. We besteden veel aandacht aan onze jeugd en
onze jeugdopleiding. Kenmerkend voor SDV Barneveld zijn goede trainingsfaciliteiten en een goede accommodatie.

Er is weliswaar een heldere organisatie en een gekozen bestuur, echter de inzet van leden en vrijwilligers vormt de brede basis van de vereniging.
Deze basis wordt vanuit het bestuur ondersteund en wordt op diverse manieren gewaardeerd, deze kunnen van jaar tot jaar verschillen en
worden in overleg met het bestuur -al dan niet door een aparte commissie- georganiseerd.

Zie voor meer informatie: www.sdvb.nl

Deel dit bericht