Ga naar inhoud

Mijn Goede Doel Dichtbij

Lokaal maatschappelijk betrokken zijn, is belangrijk voor Univé Dichtbij. Met het fonds Mijn Goede Doel Dichtbij, een fonds van én voor leden, geven wij hier invulling aan. Eén keer per jaar ondersteunen wij 3 lokale goede doelen die ieder € 1.500 van ons ontvangen. Het gaat om projecten in uw buurt met een breed maatschappelijk draagvlak.

Zo komt uw goede doel écht dichtbij

Kent u een goed doel bij u in de buurt waarvan u vindt dat het een steuntje in de rug kan gebruiken? Wijs deze organisatie dan op Mijn Goede Doel Dichtbij en laat ze een aanvraag bij ons doen. Bij een positieve beoordeling van het verzoek wordt het goede doel door ons genomineerd.

Een nominatie betekent nog geen donatie. Eén keer per jaar nodigen wij u uit online te stemmen op de genomineerde goede doelen. Welke 3 goede doelen uiteindelijk ondersteund worden, dát bepaalt u.

De 3 goede doelen met de meeste stemmen ontvangen ieder € 1.500,- van ons.

De winnaars van de waardecheques van 2019 zijn Stichting Vrienden van het Hospice uit Emmen, Stichting STOER uit Ede (zie foto boven) en Stichting Griendtsveenpark uit Amsterdamscheveld. 

Spelregels

Wilt u een aanvraag doen, houdt dan rekening met de volgende spelregels:

  • De aanvrager dient een relatie van Univé Dichtbij te zijn. Bent u geen lid? Dan kunt u wel een verzoek indienen, maar zullen we een afweging moeten maken;
  • De aanvraag wordt ingediend via het sponsoraanvraagformulier​;
  • Het goede doel vindt plaats/is gevestigd in het werkgebied van Univé Dichtbij;
  • Het goede doel heeft een sociaal maatschappelijk karakter. Initiatieven met een persoonlijk doel sponsoren wij niet.
  • Het goede doel heeft geen winstoogmerk;
  • Het goede doel past bij onze kernwaarden: persoonlijk, betrokken en dichtbij;
  • Het goede doel dient een zichtbaar resultaat te hebben.

Mijn Goede Doel Dichtbij 2022

Tot 1 augustus 2022 kunt u uw goede doel opgeven. In het najaar van 2022 zal er gestemd gaan worden op de door ons genomineerde goede doelen.