De Ledenraad van Univé Dichtbij

De Ledenraad van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen diverse keren.

Elke regio is met vijf leden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Meer leest u in de profielschets van de Ledenraad.

Vacature Ledenraad  

Univé Dichtbij is een actieve Coöperatieve Verzekeringsmaatschappij. Dankzij de rechtsvorm van Univé Dichtbij is het voor leden mogelijk invloed uit te oefenen in een Ledenraad.

Voor de Ledenraad zijn wij op zoek naar kandidaten die woonachtig zijn in de regio:

- Gooi-, Eem- en Flevoland of
- Midden-Nederland

In de uitgebreide profielschets op www.unive.nl/dichtbij/ledenraad leest u welke taken en bevoegdheden aan de Ledenraad zijn toegekend en welke criteria er gelden voor toetreding tot de Ledenraad.

Bent u geïnteresseerd in de functie van Ledenraadslid? Stuur uw sollicitatie dan vóór 1 maart 2019 naar ledenraad-univedichtbij@unive.nl.

 

Het Regioteam van Univé Dichtbij

Het Regioteam van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op de meer praktische aspecten van de onderneming met als doel de dienstverlening richting klanten te optimaliseren. Het Regioteam vergadert eenmaal per kwartaal met de regiomanager.

Elke regio is met vijf tot tien leden vertegenwoordigd in het Regioteam. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat het Regioteam een goede afspiegeling is van het ledenbestand.

​​

.