De Ledenraad en het Regioteam van Univé Dichtbij

De Ledenraad van Univé Dichtbij

De Ledenraad van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen diverse keren.

Elke regio is met vijf leden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand.

Het Regioteam van Univé Dichtbij

Het Regioteam van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op de meer praktische aspecten van de onderneming met als doel de dienstverlening richting klanten te optimaliseren. Het Regioteam vergadert eenmaal per kwartaal met de regiomanager.

Elke regio is met vijf tot tien leden vertegenwoordigd in het Regioteam. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat het Regioteam een goede afspiegeling is van het ledenbestand.

​​

Vacature Ledenraad

Voor de Ledenraad zijn wij op zoek naar kandidaten in de regio Drenthe-Overijssel. Kijk voor de taken en bevoegdheden van de Ledenraad en de criteria voor toetreding naar de uitgebreide profielschets. Geïnteresseerd? Stuur vóór 15 maart 2017 uw sollicitatie naar ledenraad-univedichtbij@unive.nl.

Vacatures Regioteams

Voor de Regioteams zijn wij op zoek naar kandidaten in al onze regio's. Kijk voor de taken en bevoegdheden van de Regioteams en de criteria voor toetreding naar het reglement​. Geïnteresseerd? Stuur vóór 10 april 2017 uw sollicitatie naar ledenraad-univedichtbij@unive.nl.​​

Kandidatenlijst Ledenraad Univé Dichtbij

Ingevolge artikel 15, lid 2 van de statuten maakt de Raad van Bestuur van Univé Dichtbij door middel van dit bericht bekend de volgende personen kandidaat te stellen voor de functie van ledenraadslid.

Kandidaat Ledenraad regio Friesland:
De heer Jille Kuipers te Oudwoude
Kandidaat Ledenraad regio Midden Nederland:
De heer Ton Jonkers te Voorthuizen

Daarnaast worden kandidaat gesteld de ledenraadsleden de heer R. Beenen te Zeewolde, de heer W. Idema te Hardenberg, de heer I. van der Veere te Harderwijk en de heer G. de Vries te Cornjum, die in 2016 periodiek aftredend en herkiesbaar waren.

Tegen de genoemde kandidaten kunnen vanaf 21 februari 2017, gedurende dertig dagen, tegen-kandidaten worden gesteld. Er is sprake van een tegenkandidaat als deze door 100 leden is aangedragen.

De genoemde kandidaten ten aanzien waarvan geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn na het verstrijken van de termijn van dertig dagen verkozen.

Indien er een tegenkandidaat is gesteld, dan wordt deze kenbaar gemaakt. In deze kennisgeving wordt aangegeven dat men schriftelijk, op het vermelde adres en binnen de genoemde termijn, kan stemmen op de aanvankelijke kandidaat of tegenkandidaat. De (tegen)kandidaat wordt gekozen als deze de helft van de stemmen plus één op zich heeft verenigd. ​