De Ledenraad van Univé Dichtbij

De Ledenraad van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op het beleid van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Jaarlijks treft de Ledenraad onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen diverse keren.

Elke regio is met vijf leden vertegenwoordigd in de Ledenraad. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat de Ledenraad een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Meer leest u in de profielschets van de Ledenraad.

Meer informatie over de Ledenraad

 

Het Regioteam van Univé Dichtbij

Het Regioteam van Univé Dichtbij oefent namens de leden invloed uit op de meer praktische aspecten van de onderneming met als doel de dienstverlening richting klanten te optimaliseren. Het Regioteam vergadert eenmaal per kwartaal met de regiomanager.

Elke regio is met vijf tot tien leden vertegenwoordigd in het Regioteam. Univé Dichtbij streeft naar een gevarieerde samenstelling, zodat het Regioteam een goede afspiegeling is van het ledenbestand.

​​

.