Ga naar inhoud

Wachtwoord blijft zwakke plek in bescherming tegen cybercriminaliteit

Nederlanders gaan nog steeds gemakzuchtig om met hun wachtwoorden. Volgens het CBS is cybercriminaliteit de enige vorm van criminaliteit die jaarlijks in omvang toeneemt. En veel Nederlanders schatten het risico om slachtoffer van cybercrime te worden hoog in. Toch leidt dat nog niet tot meer bezorgdheid over de beveiliging van de online accounts. Dit blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Veel Nederlanders vertonen wachtwoordgedrag waar een cybercrimineel dankbaar voor is. 

1 op 3 is slachtoffer geweest van cybercriminaliteit

Een derde van de Nederlanders zegt wel eens slachtoffer geworden te zijn van cybercriminaliteit, blijkt uit het marktonderzoek. Bijvoorbeeld van internetoplichting, een datalek of een hack.

En in het onderzoek geven respondenten aan dat zij het risico dat men te maken krijgt met cybercrime fors hoger inschatten dan bijvoorbeeld de kans op een woninginbraak of woningbrand.

1 op 5 Nederlanders gebruikt al 10 jaar hetzelfde wachtwoord

Vooral ons gebruik van wachtwoorden maakt ons kwetsbaar. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 22% hetzelfde wachtwoord gebruikt voor veel sites en apps. Een zelfde percentage gebruikt al meer dan 10 jaar hetzelfde wachtwoord voor sommige sites. En 36% wijzigt alleen het wachtwoord als het moet. Om het cybercriminelen lastig te maken, is het belangrijk om regelmatig een nieuw wachtwoord aan te maken. Vooral als het om mogelijk gevoelige informatie gaat.

Wachtwoordgebruik

Gemakzucht met wachtwoord

Opvallend is dat 48% van de ondervraagden het gebruik van hetzelfde wachtwoord tot een klein of geen risico ervaart. Zelfs 53% ervaart het ontbreken van een wachtwoord op de telefoon als een klein tot geen risico. En bijna de helft van de Nederlanders schat in dat het uitstellen van updaten van software en beveiligingsupdates een klein tot geen risico is. Terwijl 4 op de 10 Nederlanders het ontbreken van een actieve virusscanner slechts als een klein risico ziet.

Ontbreken virusscanner

Meer zwakke plekken

Uit het onderzoek blijkt meer onveilig gedrag. Zo blijkt 1 op de 5 Nederlanders geen beveiliging op de telefoon te hebben. Ook het gebruik van de virusscanner blijk bij 20% te ontbreken of onbekend te zijn. En 31% gebruikt een open wifi-netwerk als dat beschikbaar is. Terwijl een hacker tijdens het gebruik van een openbaar wifi-netwerk toegang kan krijgen tot je apparaat.

56% accepteert cookies zonder te lezen, als men een website bezoekt. Hiermee geef je wellicht onbewust een website allerlei mogelijkheden om je te volgen in je zoekgedrag en locatie.  

Beveiliging telefoon ontbreekt vaak

Wachtwoord wil men niet verliezen

Op de vraag in het onderzoek wat men het ergst vindt als het op straat komt te liggen, blijkt dat 72% van de ondervraagden de pincode op nummer 1 zetten, gevolgd door wachtwoord/code van het bank-account (67%) en op de 3e plaats een kopie van het ID of paspoort (59%).

Het wachtwoord van het mail account volgt op de 6e plaats met (28%). Terwijl veel Nederlanders een kopie van hun paspoort in de mail bewaren voor het geval men het kwijtraakt. Dat is uiteraard makkelijk. Maar beveilig dan je mail-account goed.

zorgen pincode

Cybercrime kan veel impact hebben

Dat cybercrime grote impact kan hebben op slachtoffers, zijn steeds meer mensen zich bewust. Toch weten weinig mensen hoe zij gevaar lopen én wat ze daar zelf aan kunnen doen. Terwijl veel mensen wel denken aan sloten op de deur of een alarminstallatie, wordt niet gedacht aan eenvoudige maatregelen tegen cybercrime. Door bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor verschillende diensten, komt bij lek van één dienst het wachtwoord openbaar voor meerdere diensten. Dat maakt u kwetsbaar.

Tips voor beter wachtwoord-gebruik

Cybercriminelen zijn erg slim. 100% risico’s voorkomen lukt niet. Maar met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u het risico op cybercrime fors beperken.We geven u een aantal tips voor goed wachtwoord-gebruik:

  • Gebruik een wachtwoord slechts voor een site
  • Wijzig het wachtwoord regelmatig
  • Kies een sterk wachtwoord, minimaal 12 tekens, inclusief cijfers en vreemde tekens, bijvoorbeeld in een korte zin verwerkt.
  • Plaats een toegangscode op uw laptop, smartphone etc.
  • Vergeet slimme devices in huis niet te beveiligen, zoals een deurbel met videoverbinding of slimme thermostaat
  • Schrijf wachtwoorden niet op, gebruik hiervoor een passwordmanager

Voorkomen van schade

Maar er zijn meer mogelijkheden om uzelf te beschermen tegen cybercrime. Bijvoorbeeld met twee factor authenticatie, een actieve virusscanner, gebruik firewall of met tijdige software updates.

Meer tips om cybercriminaliteit te voorkomen leest u hier.

Univé Cyberhulp

Univé liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht en begrip te krijgen van de manier waarop Nederlandse consumenten cyberrisico’s beoordelen, ervaren en hiermee omgaan. Begin 2021 werd Univé Cyberhulp gelanceerd, een 24/7 cyberhelpdeskservice waar alle klanten onbeperkt gebruik van kunnen maken om cyberschade te helpen voorkomen, beperken en herstellen.

Daarnaast biedt Univé voor haar zakelijke klanten en hun personeel gratis Cyber Fit Service. Het wachtwoordbeleid is hier onderdeel van.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, onder netto 1.046 respondenten in de periode 8 t/m 15 februari 2022 in opdracht van Univé.