Ga naar inhoud

Online veiligheid ontbreekt bij 1 op de 3 ouders in de opvoeding

Uit marktonderzoek blijkt dat een derde van de ouders tijdens de opvoeding geen aandacht besteedt aan online veiligheid. Bovendien vinden veel ouders hun kind digitaal vaardiger dan zichzelf of hun partner. Toch zijn kinderen wel degelijk kwetsbaar als het gaat om cyberveiligheid, want er zijn online talloze gevaren. Daarom geven we u graag enkele tips om cyberrisico's bespreekbaar te maken thuis. Zodat u alleen in huis haalt wat goed voelt. 

Aandacht voor cyberveiligheid 

Hoewel Nederlanders de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit hoog inschatten, is volgens onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé in één op de drie gezinnen in Nederland geen onderwerp van gesprek in de opvoeding.  In gezinnen met hoogopgeleide ouders is meer aandacht voor cyberrisico's dan in gezinnen met laagopgeleide ouders: 72% tegenover 57%. 


Overschatting van digitale vaardigheid 

De ondervraagden vinden zichzelf, hun partner en vooral hun kind(eren) een stuk vaardiger online dan zij de gemiddelde Nederlander inschatten. Op een schaal van 1 op 10 geeft 65% van de ouders hun kinderen een 8 of hoger als het gaat over de mate waarin ze met computer, tablets en smartphones overweg kunnen. 

Wel bewust van het gevaar 

In Nederland schat 30% van de ouders de kans groot tot zeer groot in dat hun kind(eren) daadwerkelijk slachtoffer worden van cybercriminelen, een percentage dat onder jonge ouders op bijna 40% ligt. Opmerkelijk is het verschil in vertrouwen tussen ouders. Terwijl ruim 34% van de moeders vreest dat hun kinderen vroeg of laat te maken krijgen met cybercriminelen, hebben vaders significant minder zorgen om de goede afloop van het nageslacht online: 24%. 

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder, onder netto 1.046 respondenten in de periode 8 t/m 15 februari 2022 in opdracht van Univé. 

De gevaren van het internet 

Een kind dat vandaag de dag opgroeit, weet niet beter dan dat het internet talloze voordelen biedt. Kinderen kunnen er gamen, chatten met anderen, favoriete vloggers volgen en ja, ook huiswerk inleveren. Maar dat wereldwijde web biedt ook de nodig gevaren. Een kind kan online namelijk ook te maken krijgen met cyberpesten, content die niet geschikt is voor kinderen, seksueel misbruik, internetverslaving en cybercrime. 

Voordat u het weet, kan uw kind op een phishinglink hebben geklikt en hierdoor de poort open zetten voor hackers of ransomware.   

Dé tip: praat met uw kinderen over online veiligheid 

Het allerbelangrijkste in de opvoeding is communicatie met uw kind(eren). Dat geldt ook voor cyberveiligheid en het internetgedrag in het algemeen. Daarbij kunt u het bijvoorbeeld hebben over de volgende onderwerpen: 

 • De hoeveelheid tijd die ze online besteden 
  Tegenwoordig is internetten een gewoonte. Maar zoals u weet, kunnen gewoontes uitmonden in een verslaving. Spreek daarom met uw kind af hoeveel tijd het online mag besteden. En toon dan ook direct interesse in wat uw kind online doet, zonder daarover een oordeel te vellen. Dit bevordert de toekomstige communicatie over internet. 

 • De risico’s van online zijn 
  Er zijn niet alleen maar leuke mensen op internet, maar ook boeven. Mensen die geld willen stelen, op andermans naam dure dingen bestellen of met kinderen willen afspreken voor seks. Leg uit aan uw kind welke risico’s internet met zich meebrengt en leer uw kind weerbaar te worden. 

 • Deel geen persoonlijke gegevens met vreemden 
  Foto’s, video’s en adresgegevens kunnen misbruikt worden door cybercriminelen of -pesters. Zorg dat uw kind zich daar bewust van is. 

 • Linkjes en bijlages kunnen gevaarlijk zijn 
  De belangrijkste deuropener voor cybercriminelen is het klikken op een link of bijlage. Leg uw kind uit wanneer iets veilig is (als ze de afzender kennen is dit meestal het geval) en wanneer niet (als het van vreemden komt). 

 • Sterke wachtwoorden (of liever nog: wachtzinnen) 
  Leg uit waarom het wachtwoord moeilijk te raden moet zijn. Verzin er gezamenlijk een, om dit vervolgens samen ook geheim te houden en alvast af te spreken wanneer u ook samen een weer een nieuw wachtwoord gaat bedenken om het oude te vervangen.  

 • Niet alles online is geschikt voor kinderen 
  U kunt een internetfilter instellen om te voorkomen dat uw kind ongewenste content ziet. U kunt er ook voor kiezen om het online gedrag van uw kind te monitoren: wat doen ze en wat zien ze?  

 • Slachtofferschap en daderschap 
  Vraag of uw kind zelf slachtoffer is geweest en zo ja, bepaal samen welke vervolgstappen u neemt. Uw kind kan overigens niet alleen maar slachtoffer worden van cyberpesten of cybercriminaliteit, het kan ook dader zijn. Zeker als ze al jong goed kunnen omgaan met de mogelijkheden die online zijn biedt, kunnen kinderen de stap naar daderschap zomaar maken. Praat daarom over het leed dat slachtoffers te verwerken krijgen.  

Belangrijk: zeg dat uw kind altijd bij u kan aankloppen als er twijfel is over veiligheid. Net zoals klanten van Univé bij Cyberhulp kunnen aankloppen als zij ergens twijfels over hebben.