Ga naar inhoud

Is een disselslot of wielklem nodig om verzekerd te zijn voor schade door diefstal?

Ja, om verzekerd te zijn voor schade door diefstal is een CCV goedgekeurd disselslot of wielklem noodzakelijk. Als uw caravan in een afgesloten stalling staat, is het gebruik van een disselslot of wielklem niet verplicht. Meer over de caravanverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?