Ga naar inhoud

Is een disselslot of wielklem nodig om verzekerd te zijn voor schade door diefstal?

Ja, om verzekerd te zijn voor schade door diefstal is een CCV/SCM goedgekeurd disselslot of wielklem noodzakelijk. Als uw caravan in een afgesloten stalling staat, is het gebruik van een disselslot of wielklem niet verplicht. Meer over de caravanverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?