Ga naar inhoud

Is de mover van mijn caravan ook verzekerd?

Bij uw caravanverzekering kunt u schade aan de mover extra meeverzekeren. Eventuele schade die u bijvoorbeeld tijdens het verplaatsen van de caravan met de mover veroorzaakt, is niet verzekerd met de caravanverzekering. Hiervoor kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Bereken uw premie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?