Ga naar inhoud

Wat gebeurt er met mijn no-claimkorting als ik zonder schuld een fietser of voetganger aanrijd?

Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers (bv. een automobilist en een fietser) wordt de zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de automobilist zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan vaak ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u als automobilist in zo'n situatie niet schuldig? Dan heeft dit ook geen invloed op de no-claimkorting van uw autoverzekering. Veroorzaakt een 'zwakke' verkeersdeelnemer schade aan uw auto? Dan kunt u die schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. Uiteraard moet u wel weten wie de schade heeft veroorzaakt.

Hoe toont u de schuld van een ander aan?

Het is niet altijd makkelijk om de schuldvraag bij een aanrijding te beantwoorden. Het helpt om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Maak foto’s van de plek en noteer namen, adressen en telefoonnummers van betrokkenen en eventuele getuigen. Op basis van deze bewijsmaterialen kunt u de situatie voorleggen aan Univé. Wanneer de andere partij inderdaad schuldig is, dan valt u niet terug in uw opgebouwde no-claimkorting.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?