Ga naar inhoud

Kan mijn partner/kind ook de app installeren op zijn/haar telefoon zodat die scores ook meetellen?

Nee, de Veilig op Weg app is gekoppeld aan de gegevens van de verzekeringsnemer. Alleen de telefoon van de verzekeringsnemer kan worden gebruikt voor het meten van de ritten. Er kan maar één telefoon van de verzekeringsnemer gekoppeld worden aan de Veilig op Weg dekking.

Rijdt uw partner of kind ook in uw auto? Deze ritten worden niet geregistreerd en tellen niet mee voor korting.   

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?