Ga naar inhoud

Wat doet ‘de gemiddelde Nederlander’ precies fout op de weg?

Uit onderzoek door MarketResponse in opdracht van Univé blijkt dat Nederlanders zichzelf uitstekende chauffeurs vinden, maar anderen rijden veel onveiliger. Deze tegenstrijdigheid vraagt erom om verder uitgezocht te worden. Dus zijn we op zoek gegaan naar de dingen die het rijgedrag van ‘de gemiddelde Nederlander’ bepalen. En hoe goed zij daarop scoren.

Goede cijfers
Het goede nieuws is dat Nederlanders hun eigen rijgedrag waarderen met een gemiddelde van 7,6. Een uitstekend cijfer, waarbij ruim 60% van de 1007 respondenten zichzelf maar liefst een 8 of hoger gaf. De partners en ouders van de ondervraagden komen met gemiddelden van 7,6 en 7,2 ook prima uit de bus. Andere weggebruikers moeten echter wel wat netter gaan rijden, zo vindt men.

Leeftijd maakt uit voor rijgedrag
De meeste ondervraagden geven aan dat zij écht goed bezig zijn op de weg. Een geweldig aantal van 92% van de automobilisten geeft naar eigen zeggen altijd richting aan bij het wisselen van baan. Het aantal respondenten dat gedoseerd snelheid terugneemt in plaats van hard remt is met 84% ook aanzienlijk. Daarnaast kiest 77% in de bocht voor beheersing in plaats van snelheid, schakelt 78% tijdig in plaats van laat en houdt eveneens 78% zich keurig aan de maximumsnelheid.

Jongeren kritischer op eigen rijgedrag
Maar er is wel verschil als we naar leeftijd kijken. Ouderen vinden zichzelf heel veilig en verantwoord rijden. Van de oudere automobilisten (65+) geeft 26% (dus ruim 1 op 4) zichtzelf een 9. Jongeren (18-34) geven zichtzelf vaker een 6-7 (voldoende): 36%.  Een jongere kijkt dus kritischer naar zichzelf dan een oudere bestuurder.

Per onderdeel is beide doelgroepen gevraagd of ze zich hieraan houden. Jongeren scoren daarin lagere percentages dan ouderen, wat de kritische blik op zichzelf aantoont:

  • Rustig optrekken: 61% van de jongeren vs 88% van de ouderen
  • Zachtjes remmen: 84% van de jongeren vs 94% van de ouderen
  • Langzaam door de bocht: 66% van de jongeren vs 86% van de ouderen
  • Vroeg doorschakelen: 70% van de jongeren vs 86% van de ouderen
  • Houden aan de maximumsnelheid: 66% van de jongeren vs 92% van de ouderen
  • Richting aangeven rijbaanwissel: 87% van de jongeren vs 96% van de ouderen

Mannen rijden gevaarlijker (behalve mijn partner) 
Als het om hun eigen rijgedrag gaat, vinden met name oudere automobilisten  en mannen zichzelf bovengemiddeld veilig rijden.  Maar liefst 1 op 5 mannelijke bestuurders vindt de eigen rijstijl zeker een 9 waard. 

Vrouwen blijken met een gemiddelde beoordeling van 7,7 licht positiever over het rijgedrag van hun partner dan dat van hunzelf (7,5); bijna 20% geeft hun wederhelft zelfs minstens een 9 als het gaat om veilige verkeersdeelname. 

Opvallend is dat vrouwen tegelijkertijd aangeven dat mannen over het algemeen onveiliger rijden. Op de vraag wie ze het gevaarlijkst op de weg vinden geeft twee-derde van de vrouwen aan dat dit mannen zijn. Vrouwen vinden dus mannen gevaarlijker rijden, behalve hun eigen (mannelijke) partner.

Mannen zijn minder stellig in het verschil tussen man en vrouw, maar ook een kleine meerderheid van de mannen geeft aan dat zij toch wel het grootste gevaar op de weg vormen.

Oppassen voor jonge, mannelijke, beginnende bestuurders
Het merendeel van de 1007 ondervraagden geeft aan mannen gevaarlijker te vinden op de weg dan vrouwen. 18- tot 25-jarigen vindt men gevaarlijker dan 65-plussers en beginnende bestuurders veel gevaarlijker dan ervaren bestuurders. BMW gevaarlijkst geachte merk
Als het gaat om automerken, staat BMW bovenaan als meest gevaarlijk geachte merk (55%). De top vijf wordt gecompleteerd door Audi (39%), Mercedes (35%), Volkswagen (26%) en Tesla (18%). Daarna valt er een flink gat naar Volvo (8%) en de overige merken. 30% van de ondervraagden geeft aan niet te weten welk automerk zij het gevaarlijkst vinden op de weg. 

Om het verkeer veiliger te maken, ontwikkelde Univé voor de autoverzekering Veilig op Weg. Dit geeft de gebruiker inzicht over het eigen rijgedrag en telefoongebruik. En het veilig rijgedrag wordt beloond met maximaal 10% korting op de autopremie. Het gebruik van Veilig op Weg is gratis.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 1.007 respondenten in de periode 15 t/m 23 augustus 2022 in opdracht van Univé.

Meer autoverzekering en onderzoek

Meer onderzoeken over auto of autoverzekering die zijn gepubliceerd door Univé vind je bij autoverzekering onderzoek.