Ga naar inhoud

Wat krijg ik vergoed bij tussentijds afbreken?

Heeft u uw reis tussentijds moeten afbreken? Dan krijgt u bij een geldige annuleringsreden een vergoeding voor de gemiste reisdagen. Het bedrag per gemiste dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op reis te gaan.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?