Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de annuleringsverzekering

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering en moet u uw reis afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze polisvoorwaarden voorkomt (bv. ernstige ziekte of ontslag)? Dan krijgt u niet de hele reissom terug, maar een vergoeding voor de gemiste reisdagen. Heeft u uw doorlopende annuleringsverzekering aangevuld met een uitgebreide dekking? Dan krijgt u ook bij eerdere terugkeer naar huis de volledig verzekerde reissom terug tot het maximumbedrag op de polis.

Tot wanneer u een annuleringsverzekering af kunt sluiten, hangt af van wanneer u uw vakantie boekt of heeft geboekt. Een doorlopende annuleringsverzekering is geldig voor:

 • Vakanties die u na de ingangsdatum van de verzekering boekt
 • Vakanties die u maximaal 7 dagen voor de ingangsdatum van de verzekering heeft geboekt
 • Vakantie die u langer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de verzekering heeft geboekt, maar waarvan de vertrekdatum langer dan 1 maand na de ingangsdatum van de verzekering ligt

De kortlopende annuleringsverzekering geldt alleen als u uw vakantie maximaal 7 dagen voor de ingangsdatum heeft geboekt óf als u uw vakantie langer geleden heeft geboekt, maar de vertrekdatum langer dan 1 maand na de ingangsdatum ligt.

In de situaties die zijn beschreven in de voorwaarden biedt de annuleringsverzekering dekking. Bijvoorbeeld bij:

 • overlijden van u, uw partner, familieleden in de 1e, 2e of 3e graad en/of huisgenoten
 • ernstige ziekte van u, uw partner, familieleden in de 1e en 2e graad en/of huisgenoten
 • ontslag
 • ernstige schade thuis aan eigendommen zoals uw woning of auto
 • zwangerschap of medisch noodzakelijke operaties
 • zorgplicht voor familie in de 1e of 2e graad
 • echtscheiding of beëindiging van samenwonen
 • een adoptie- of pleegkind toegewezen krijgen
 • tijdens de heenreis latere aankomst op uw bestemming dan gepland, bv. door vertraging van uw vliegtuig.

Lees de voorwaarden van de kortlopende en de doorlopende annuleringsverzekering.

Ja, dat kan. U kunt de annuleringsverzekering los afsluiten, maar ook in combinatie met de kortlopende reisverzekering voor één vakantie, stedentrip of weekendje weg. Bereken uw premie.

Als u uw reis vooraf moet annuleren of omboeken, betalen wij de kosten die dat met zich mee brengt. Ook als uw reis bestaat uit aparte boekingen, zoals een vliegticket en een hotel. Bij meerdere losse boekingen krijgt u ook een vergoeding als één van de losse onderdelen niet door kan gaan. Bijvoorbeeld wanneer uw hotel niet meer toegankelijk is door een aardbeving, of wanneer uw vlucht niet door kan gaan door een vulkaanuitbarsting of staking. Uw vliegtickets zijn dus meeverzekerd.

Voor een vakantie met vrienden kiest u voor een kortlopende annuleringsverzekering. U kunt bij Univé een groep van maximaal 10 personen verzekeren. Na het invullen van uw vakantiedata en de totale reissom, betaalt u eenmalig premie. De verzekering dekt maximaal €5.000 per persoon en €25.000 in totaal.

Belt u altijd de Univé Alarmcentrale: +31 592 348 112. Onze alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar. Bij thuiskomst kunt u dan uw schade melden bij Univé.

Neemt u contact op met uw reisorganisatie om de reis te annuleren. Hierna kunt u de schade bij Univé melden. Uw schade kan sneller worden afgewikkeld als de annuleringskosten van uw reis bekend zijn.

U heeft twee mogelijkheden om uw reissom te verzekeren:

 • tot maximaal € 1.500,- per persoon per reis (met een maximum van € 6.000,- per jaar voor alle verzekerden samen) of 
 • tot maximaal € 3.000,- per persoon per reis (met een maximum van € 12.000,- per jaar voor alle verzekerden samen). 

Het verzekerde bedrag per persoon vindt u op uw polis. Heeft u uw doorlopende annuleringsverzekering aangevuld met een uitgebreide dekking en moet u uw reis eerder afbreken? Dan krijgt u bij een geldige reden niet alleen een vergoeding voor de dagen die u eerder terug moest komen, maar wordt de hele verzekerde reissom vergoed tot maximaal het bedrag op de polis. 

U heeft de mogelijkheid uw reissom te verzekeren tot maximaal € 5.000,- per persoon per reis (met een maximum van € 25.000,- voor alle verzekerden samen). De verzekerde reissom vindt u op uw polis. Moet u uw reis eerder afbreken? Dan krijgt u bij een geldige reden een vergoeding voor de dagen die u eerder terug moest komen, tot maximaal het bedrag op de polis.

Op uw annuleringsverzekering is geen eigen risico van toepassing.

U hoeft geen schadeformulier in te vullen. Het is wel mogelijk dat de behandelaar contact met u opneemt voor aanvullende informatie om uw schade af te kunnen handelen. Bewaart u alle informatie die betrekking heeft op uw schade, zoals uw boekingsnota en de annuleringsnota. 

Bent u verzekerd voor de schade en heeft u van Univé een bevestiging ontvangen dat wij gaan betalen? Dan duurt het maximaal vijf werkdagen voordat u de vergoeding krijgt.

Heeft u uw reis tussentijds moeten afbreken? Dan krijgt u bij een geldige annuleringsreden een vergoeding voor de gemiste reisdagen. Het bedrag per gemiste dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op reis te gaan.

Binnen tien dagen na uw schademelding kunt u een reactie van Univé verwachten. Dit kan één van de volgende reacties zijn:

 • U ontvangt een bevestiging dat uw schade wordt vergoed. Wij vertellen u dan wat de vergoeding is. 
 • Wij bellen u om de schademelding inhoudelijk verder met u te bespreken. Daarnaast informeren wij u over het verdere verloop van uw schademelding. 
 • Wij vragen u om aanvullende informatie aan ons toe te sturen. Bijvoorbeeld nota’s of andere bewijsstukken. 
 • Als u niet verzekerd bent voor de schade, vertellen wij u waarom wij de schade niet vergoeden.

Heeft u uw reis vooraf geannuleerd? Dan krijgt u bij een geldige annuleringsreden de annuleringskosten van uw reis vergoed.

Doorlopende annuleringsverzekering
Wij betalen tot maximaal € 1.500,- per verzekerde per reis. Met een maximum van € 6.000,- per jaar voor alle verzekerden samen. Of als dit op uw polis staat maximaal € 3.000,- per verzekerde per reis. Met een maximum van € 12.000,- per jaar voor alle verzekerden samen.

Kortlopende annuleringsverzekering
Wij betalen tot maximaal de verzekerde reissom die op uw polis staat. Bij het afsluiten van uw kortlopende annuleringsverzekering kiest u zelf de verzekerde reissom. U kunt dit verzekeren tot maximaal € 5.000,- per persoon per reis en € 25.000,- voor alle verzekerden samen. 

Heeft u een Univé-annuleringsverzekering en loopt u vertraging op bij vertrek uit Nederland? Dan heeft u recht op vergoeding voor de vertraging als deze langer duurt dan 8 uur en de geplande reis daardoor langer duurt dan 3 dagen. Wij betalen:

 • bij 8 tot 20 uur vertraging: de reissom voor 1 dag;
 • bij 20 tot 32 uur vertraging: de reissom voor 2 dagen;
 • bij 32 uur of langer vertraging: de reissom voor 3 dagen.

Met de annuleringsverzekering van Univé kunt u in veel situaties een vergoeding krijgen. Als u uw reis moet annuleren, bijvoorbeeld omdat u of een naast familielid ziek is geworden, een ongeluk heeft gekregen of is komen te overlijden. Of als u vertraging oploopt tijdens uw heenreis, bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig niet kan opstijgen als gevolg van een aswolk. Maar ook als u de reis voortijdig moet afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze polisvoorwaarden voorkomt.

Ja, de annuleringsverzekering is geldig voor zowel pakketreizen als reizen die uit meerdere boekingen bestaan. Voor reizen die bestaan uit meerdere boekingen betalen we ook de annuleringskosten bij uitval van 1 onderdeel van de reis als gevolg van bijvoorbeeld natuurgeweld of staking. Kijk voor meer details in de voorwaarden.