Ga naar inhoud

23 oktober 2019

Univé: ‘93% van arbeidsongeschikte zzp’ers binnen twee jaar hersteld’

Vrijwel alle verzekerde zzp’ers in de leeftijdsgroep 18 tot 45 jaar die arbeidsongeschikt raken, zijn binnen twee jaar weer aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Univé. Van de 308 claims die de coöperatie over de periode van een jaar ontving, waren slechts 22 verzekerden na twee jaar nog steeds niet in staat om hun werk te hervatten. Binnen 24 maanden was maar liefst 92,86 procent van de mensen hersteld.

Voor de actuele discussie over verplichtstelling van arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers biedt deze conclusie volgens Univé uitzicht op een betaalbare basisvoorziening die een aanzienlijke meerderheid van zzp’ers zekerheid geeft. Etienne de Cooker, directeur Univé Schade: ‘Door beperking van de uitkeringsduur en verhoging van de arbeidsongeschikheidsdrempel kun je voor ruim 90 procent van de zzp’ers een betaalbaar vangnet bieden wanneer werken daadwerkelijk onmogelijk wordt.’

Hoge premiekosten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil graag dat alle zzp’ers in Nederland, ruim 1 miljoen, verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Op dit moment heeft slechts 20 procent van de zzp’ers een aov afgesloten. De belangrijkste reden voor zzp’ers om niet voor een aov te kiezen zijn de hoge premiekosten ervan, die op dit moment vaak neerkomen op enkele honderden euro’s per maand. De minister wil ervoor zorgen dat meer zelfstandigen zich verzekeren en de premies dalen. Hij laat zich op momenteel adviseren over de mogelijkheden. De oplossing in deze kwestie is volgens Univé duidelijk: geef ondernemers voor wie de premie voor een volledige aov te hoog is de mogelijkheid om ten minste de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Want daar ligt volgens de coöperatie het zwaartepunt van de risico’s voor de zzp’er.

Betaalbaar alternatief

Etienne de Cooker, directeur Univé Schade, geeft aan hoe het onderzoek is uitgevoerd: ’Nadat we 308 claims hadden geselecteerd uit ons eigen verzekerdenbestand, hebben we eenvoudigweg bijgehouden hoe lang de arbeidsongeschiktheid duurde. In de praktijk blijkt het antwoord op die vraag meestal te zijn: niet lang.’ Univé heeft zelf al actie ondernomen op basis van de uitkomsten. Voor ondernemers die uit kostenoverwegingen afzien van een reguliere aov met uitgebreide dekking biedt het met haar speciale aov voor zzp’ers een betaalbaar alternatief waarbij de uitkering maximaal twee jaar loopt. 

Vangnet

‘Door de uitkeringsduur te beperken tot twee jaar en de arbeidsongeschikheidsdrempel te verhogen naar 45 procent kun je voor ruim 90 procent van de zzp’ers een vangnet bieden wanneer werken daadwerkelijk onmogelijk wordt. De dekking is daarmee weliswaar niet optimaal, maar geeft zzp’ers een praktische, betaalbare basisvoorziening,’ aldus De Cooker, die hoopt dat deze oplossing ook bijdraagt aan het maatschappelijk debat over verplichte aov voor zzp’ers. ‘Wanneer een oplossing als de onze en vooral de denkwijze erachter minister Koolmees inspireren om een aov in vergelijkbare vorm verplicht te stellen kan dat vanuit zowel de politiek als het bedrijfsleven bezien een gulden middenweg betekenen.’

Deel dit bericht