Ga naar inhoud

Is er een verschil tussen een ziekenfonds en zorgverzekeraar?

Het ziekenfonds was van oudsher een organisatie die haar leden een ziektekostenverzekering bood. Het verschil met particuliere zorgverzekeraars was dat zij de rekening met zorgkosten direct aan de zorgverlener betaalden, zonder dat leden de rekening zagen. Het ziekenfonds is na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 verdwenen. Univé is nog altijd een coöperatie met leden en zonder winstoogmerk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?