Vergoeding voetzorg bij diabetes

Heeft u diabetes (suikerziekte)? Dan worden uw zorgkosten vergoed vanuit de basisverzekering als de zorg onderdeel is van een zorgprogramma. In een aantal gevallen heeft u ook een aanvullende verzekering nodig.

Vergoedingen als u deelneemt aan een zorgprogramma

  • Voor het zorgprogramma in zijn geheel geldt één totaaltarief. Daarom kunt u alleen terecht bij zorgverleners die zijn aangesloten bij een door ons gecontracteerde zorggroep. Deze vindt u in de Zorgzoeker. U kunt er ook naar vragen bij uw huisarts.
  • Zorg uit een zorgprogramma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg betaalt u bovendien geen eigen risico.
  • Gaat u voor het zorgprogramma naar een zorggroep die niet door ons is gecontracteerd? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vergoedingen als u niet deelneemt aan een zorgprogramma

Is uw huisarts niet aangesloten bij een gecontracteerde zorggroep? Of u kunt niet deelnemen aan een zorgprogramma? Dan krijgt u gewoon een vergoeding voor huisartsenzorg vanuit de basisverzekering.
Gaat u liever naar een zorgverlener die niet bij de zorggroep is aangesloten? Bijvoorbeeld naar een andere diëtiste dan degene die bij het zorgprogramma hoort? Dan kan dat ook, maar dan gelden de gewone vergoedingen voor dieetadvies.

Vergoeding voetzorg bij diabetes

Als u diabetes heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk. U heeft recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole. Hierover betaalt u geen eigen risico. De overige vergoedingen hangen af van uw zorgprofiel. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u heeft.

Zorgprofiel 1

Naast de jaarlijkse voetcontrole worden ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. Hierover betaalt u geen eigen risico. U heeft geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit uw budget voetbehandelingen in Aanvullend Goed, Aanvullend Beter of Aanvullend Best.

Zorgprofiel 2 of hoger

Heeft u zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijgt u naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingen.

Veelgestelde vragen

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over voetzorg bij diabetes.