Ga naar inhoud

Wat als ik door mentale problemen tijdelijk niet thuis kan wonen?

Als je vanwege psychische klachten even niet in staat bent om zelfstandig te wonen kun je gebruik maken van beschermd wonen. Dit wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via de gemeente. Beschermd wonen is gericht op het herstel van psychische klachten. Binnen een veilige woonomgeving krijg je psychologische begeleiding.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?