Ga naar inhoud

Komt iDIN in de plaats van DigiD?

Nee, de overheid biedt iDIN en DigiD naast elkaar aan. Bij sommige websites kun je zelf kiezen of je gebruik wilt maken van iDIN of DigiD.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?