Ga naar inhoud

Ik betaal via automatische incasso maar krijg toch een betaalverzoek per post

Uw toestemming voor automatische incasso is van toepassing voor de betaling van premie, het eigen risico, eigen bijdragen en onterecht uitbetaalde vergoedingen. Voor het eigen risico, eigen bijdragen en onterecht uitbetaalde vergoedingen incasseren wij maximaal € 385 automatisch per keer. Is het bedrag hoger dan € 385? Dan ontvangt u van ons een betaalverzoek per post. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?