Ga naar inhoud

Wat is het preferentiebeleid (voorkeursbeleid)?

Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8 tot 10%. Univé voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het preferentiebeleid (ofwel voorkeursbeleid). Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. Door dit preferentiebeleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks en houden we de zorg betaalbaar. Het preferentiebeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?