Ga naar inhoud

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp die u biedt aan iemand uit uw directe sociale omgeving die dat nodig heeft. Dat hoeven dus geen zorgtaken te zijn. Zorg voor personen die niet hulpbehoevend zijn valt niet onder mantelzorg.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?