Ga naar inhoud

Krijg ik korting op mijn premie met een alarminstallatie in mijn woning?

Een alarminstallatie geeft geen korting op je premie. Het is natuurlijk wel verstandig om je huis te beveiligen met een alarminstallatie. Univé biedt hiervoor de Alarm in huis dienst binnen onze Veilig Wonen diensten. 

Eisen vanuit de verzekering 

Stellen wij bepaalde eisen aan de preventie van de woning? Dan ben je verplicht hieraan te voldoen. 

Je bent alleen verzekerd als je voldoet aan alle preventie-eisen. Blijkt bij schade dat je niet aan deze eisen voldoet? Dan keren wij het schadebedrag niet uit als de schade voorkomen had kunnen worden als je de preventie-eisen wel had opgevolgd. 

We vragen bewijsstukken op van onderstaande preventie-eisen: 

  • aanpassen of aanleggen van alarminstallatie; 

  • uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden. 

Wil je weten of er voor jou ook preventie-eisen gelden? Neem dan contact op met de Univé-winkel bij jou in de buurt. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?