Ga naar inhoud

Hoe weet ik welke rietsoort mijn dak heeft?

Het soort riet op het dak bepaalt de hoogte van de premie voor je woonverzekering. We maken onderscheid tussen kunstriet en natuurlijk riet. De manier van dekken heeft ook impact op de hoogte van de premie.  

Soort riet 

Er zijn twee opties voor het soort riet. Natuurlijk riet of kunstriet. Kunstriet lijkt op natuurlijk riet maar is gemaakt van kunststof.  Het verschil is vaak goed te zien vanaf de grond.  

Manier van dekken 

De manier van dekken heeft ook impact op de hoogte van de verzekeringspremie. We bekijken of het om een schroefdak gaat en of het een dak onderschoten is. 

Rieten schroefdak  

Hierbij ontbreekt een ruimte (spouw) tussen het riet en de onderconstructie. Het riet is direct op de onderplaat gemonteerd.   

Niet onderschoten 

Is het riet op het dak vanuit je woning zichtbaar? Dit is een open constructie en hier blaast de wind er vrij doorheen. Dit maakt het dak brandgevaarlijk. Je hebt bij brand kans op grote schade.  

Onderschoten 

Zie je vanuit je woning geen riet maar de onderplaat van het dak waarop het riet is gemonteerd? Dan is er sprake van onderschoten. Dit is brandveiliger. 

Rietsoort onbekend?  

Is de rietsoort onbekend of wil je meer informatie over het verzekeren van rieten daken? Neem dan contact op met de Univé-winkel bij jou in de buurt. 

Heeft je woning of bijgebouw een rieten dak? En stook je vaste brandstoffen in je woning? Dan is de schade door brand alleen verzekerd als je een vonkenvanger op of boven in je schoorsteen heeft. Tenzij je bewijst dat de schade niet is ontstaan door het ontbreken van een vonkenvanger.

Plaats je een haard of kachel in of bij de verzekerde woning met een rieten dak of een woonboerderij? Geef dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee maanden na plaatsing aan ons door.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?