Ga naar inhoud

Hoe vaak moet ik mijn brandblussers controleren?

In het wettelijk Bouwbesluit is bepaald dat er minstens een keer per twee jaar onderhoud moet plaatsvinden op je brandblussers.  

Dit geldt voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het is mogelijk dat we andere afspraken met je maken over de frequentie van het onderhoud. Dit hangt bijvoorbeeld af van: 

  • de conditie van je brandblussers; 

  • de plaats van de blusmiddelen; 

  • het soort woning 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?