Ga naar inhoud

Wordt de buitenkant van de dakgoot ook schoongemaakt?

Nee, de goten worden alleen ontdaan van los (zwerf)vuil, blad en ingedroogde resten.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?