Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de reisverzekering

Nee, uw reisverzekering moet u al vóór uw vertrek hebben afgesloten. Lees meer over de voorwaarden van de doorlopende reisverzekering en voorwaarden van de kortlopende reisverzekering

Ook bij een vakantie in Nederland kan een reisverzekering uitkomst bieden. Zo kan uw bagage verloren gaan, beschadigd raken of gestolen worden. Ook een ongevallendekking of een annuleringsverzekering kunnen belangrijk zijn. U bent in Nederland verzekerd tijdens een reis met minimaal één overnachting tegen betaling.

Bereken uw premie.

Met de wintersportdekking verzekert u tijdens het wintersporten o.a. uw wintersportbagage of een eventuele gipsvlucht. De wintersportdekking is nodig om tijdens het wintersporten gebruik te kunnen maken van uw reisverzekering. Bereken uw premie.

Met Pechhulp Motorrijtuigen ben je voor hulp bij pech of een ongeluk met een motorrijtuig in de groene kaart landen verzekerd. De Pechhulp Motorrijtuigen geldt in Nederland alleen als je iets overkomt op weg naar of terugkomt van het buitenland. 

Met de Europadekking ben je verzekerd in Europa en alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee  

Ja, veel actieve sporten zijn gewoon standaard verzekerd. Wel is bij sommige gevaarlijke sporten de Ongevallendekking, als je deze hebt meeverzekerd, uitgesloten. Neem contact met ons op als je wilt weten of je sport of activiteit wel of niet verzekerd is of raadpleeg de voorwaarden.

Standaard zijn je voertuigen niet verzekerd bij je reisverzekering. Als je de aanvullende dekking Pechhulp Motorrijtuigen afsluit, is je caravan wel verzekerd.  

Bijvoorbeeld bij paraskiën, kitesurfen en duiken in grotten. De volledige lijst van uitgesloten risicovolle sporten vind je in de voorwaarden van de reisverzekering. Risicovolle sporten zijn sporten die gevaarlijker zijn dan normale sporten of activiteiten. 

Het eigen risico van je zorgverzekering geldt ook voor zorgkosten die je maakt in het buitenland. Tenzij je een aanvullende dekking voor medische kosten afsluit bij je reisverzekering

Ja, je kan je schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via je persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Wanneer verzekerde spullen niet ouder dan een jaar zijn, dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Je krijgt dan het bedrag waarmee je nieuwe of vergelijkbare spullen kan kopen. Bij spullen ouder dan een jaar vergoeden wij de dagwaarde. Deze waarde berekenen we met de hulp van een afschrijvingstabel.

Dit hangt af van je verzekering. Heb je alleen een doorlopende of kortlopende annuleringsverzekering, dan krijg je een vergoeding voor de reisdagen die je mist. Heb je een doorlopende annuleringsverzekering met uitgebreide dekking? Dan krijg je de volledig verzekerde reissom terug, tot het maximumbedrag op je polis. 

Lees meer

Nee, Univé geeft geen corona-reisverklaringen af. Univé geeft wel reisverklaringen af. Daarmee bewijs je dat je een reisverzekering hebt. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice of de Univé winkel in jouw buurt. 

Je bent alleen reisgenoten van elkaar als je samen heen- en terugreist. 

Met een doorlopende reisverzekering zijn al je reizen verzekerd. Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor 1 reis. 

Veel verzekeringen hebben raakvlak met een vakantie. Het is verstandig om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten, maar ook je zorgverzekering of een verzekering voor je vervoer kunnen van pas komen op een vakantie.

Ja, de reisverzekering wordt automatisch verlengd. De looptijd van de verzekering is één jaar. Als je je verzekering niet opzegt, verlengen we deze weer met één jaar. 

Lees meer

Er zijn twee soorten reisverzekeringen: een kortlopende en een doorlopende reisverzekering. 

Met een reisverzekering ben je tijdens je vakantie verzekerd van hulp bij ongeluk of ziekte. En voor de eventuele kosten die daarbij komen kijken. Je kan de reisverzekering kortlopend of doorlopend afsluiten.

Bel de Univé alarmcentrale bij een spoedsituatie in het buitenland: +31 592 348 112. Ben je doof of slechthorend? Maak dan gebruik van het sms-nummer: +31 6 3002 0640 

Kan je reis of een deel van je reis plotseling niet doorgaan door een ernstige gebeurtenis? Dan komt een annuleringsverzekering van pas. De reisverzekering is er vooral voor als er iets vervelends gebeurt of als je schade hebt tijdens je reis. 

Een reisverzekering kun je uitbreiden met extra dekkingen. Zowel de kortlopende als doorlopende reisverzekering kun je uitbreiden. De aanvullende dekking(en) sluit je eenvoudig af, zo creëer je een reisverzekering op maat.

Een aantal zaken zijn met de reisverzekering niet verzekerd, namelijk:  

  • schade die je kon verwachten bij het afsluiten van een verzekering of dekking,  
  • schade die je kon verwachten voordat je op reis ging of toen je de reis boekte, 
  • schade die is ontstaan tijdens een reis die je maakte voor een medische behandeling, 
  • schade die is ontstaan op een vaste stand- of seizoensplaats in Nederland. 


Bij de kortlopende reisverzekering zijn zakenreizen ook niet verzekerd en is het niet mogelijk een uitgebreide annuleringsdekking af te sluiten.

Bekijk voor een compleet overzicht van de situaties waarin je niet verzekerd bent de verzekeringskaart

Een reisverzekering is niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn om deze af te sluiten. Met een reisverzekering krijg je hulp bij ziekte of een ongeval. Dit soort zaken kosten vaak veel tijd en geld. Een reisverzekering dekt deze kosten.

Medische hulpmiddelen van jezelf, in bruikleen of die je huurt zijn op vakantie verzekerd als je je bagage hebt meeverzekerd. Standaard is je bagage verzekerd tot € 1.000, je kunt dit zelf uitbreiden tot € 3.500. 

De premie van je reisverzekering verschilt per situatie. Zo kun je kiezen uit een doorlopende reisverzekering of een kortlopende reisverzekering. En je kan je reisverzekering aanvullen met extra dekkingen.

In sommige gevallen ben je langer verzekerd dan de periode die op de polis staat. Dit is afhankelijk van het soort reisverzekering dat je hebt: een doorlopende of kortlopende reisverzekering .

Je reisverzekering is beperkt geldig bij code rood of oranje.