Ga naar inhoud

Wonen & Kopen: pakketten

We helpen u voor een vast bedrag met juridische hulp op maat. Bijvoorbeeld met een controle van uw koopovereenkomst, hulp bij probleem met een verhuurder of het oplossen van een conflict met een verkoper. U kiest uit vier verschillende pakketten precies de hulp die u nodig heeft: Spargesprek, Check, Standaard of Uitgebreid.

Spargesprek

Vaste prijs: € 65,- (inclusief btw)

Het Spargesprek is een gesprek van 30 minuten met een jurist. In deze 30 minuten kunt u uw situatie bespreken en uw vragen stellen.

Contactmomenten

 • eenmalig 30 minuten
 • online via Teams
 • u plant zelf de afspraak in

Wanneer kies ik voor het Spargesprek?

Als u juridische vragen heeft waar u kort met een jurist over wilt spreken. Bijvoorbeeld om uw kansen in te schatten voordat u verdere juridische hulp inschakelt. Of als u niet goed weet of en welke hulp u nodig heeft.

Wat doet de jurist voor mij?

 • De jurist zal u zo goed mogelijk helpen met antwoord op uw vragen
 • De jurist geeft u advies over eventuele vervolgstappen

Spargesprek aanvragen

Wat als ik meer hulp nodig heb?

Heeft u toch meer tijd nodig om te overleggen of wilt u extra juridisch advies? Dan kunt u altijd nog voor een aanvullend pakket kiezen. De kosten van het betaalde pakket worden dan in mindering gebracht op het extra pakket. U betaalt dus nooit dubbelop.

Check-pakket

Vaste prijs: € 185,- (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp, beoordeling en advies bij het checken van uw (koop of huur)overeenkomst of renovatievoorstel. Met dit advies op zak kunt u vol vertrouwen in gesprek met de andere partij.

Contactmomenten:

 • Mail of brief met beoordeling en advies 
 • Een overlegmoment met uw jurist na de check

In welk geval kies ik voor check?

 • Als u hulp wilt bij het laten controleren van uw koopovereenkomst (auto, keuken, reis), een dienstenovereenkomst (tuinaanleg, bestrating, makelaar, energie, tv of internet) of een huurovereenkomst van uw woning
 • Als u het renovatievoorstel van uw woningbouwvereniging wilt laten controleren. Klopt het wat erin staat? Missen er nog zaken en staan er punten in waarover u kunt onderhandelen?

Wat doet mijn jurist voor mij?  

Uw jurist checkt alle punten in de overeenkomst en adviseert over de juistheid. Ook hoort u welke onderhandelingsmogelijkheden u heeft.

Wat mag ik verwachten?

 • een mail of brief met daarin de beoordeling en uitleg van de overeenkomst of het renovatievoorstel.
 • in deze mail of brief krijgt u ook een advies van uw jurist

Check-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het  Standaard-pakket?

Als u besluit te gaan onderhandelen over punten in de overeenkomst met de andere partij en u hierbij advies nodig heeft van een jurist.

De kosten van het betaalde pakket worden in mindering gebracht op het extra pakket. U betaalt dus nooit dubbelop.

Standaard-pakket

Vaste prijs: € 395,- (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp en begeleiding bij het zelf oplossen van uw juridisch probleem met uw werkgever.

3 contactmomenten:

 • Een overleg voor het opstellen van de brief
 • Een check na het opstellen van de brief
 • Een overleg na een reactie van uw werkgever

In welk geval kies ik voor 'Standaard'?

 • Als u hulp nodig heeft bij een (UWV-) ontslagprocedure
 • Als u hulp nodig heeft bij een loonvordering
 • Als u begeleiding wilt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst

Wat doet de jurist voor mij?

De jurist brengt uw rechtspositie in kaart en geeft een inschatting van uw kansen.

Wij helpen u bij het nemen van de juiste stappen, maar de jurist treedt niet op de voorgrond. Hij stelt brieven op in uw naam die u zelf naar uw werkgever kunt sturen.

Wat mag ik verwachten:

 • Een brief die u zelf kan versturen
 • Overleg naar aanleiding van de reactie van uw werkgever
 • Contact tijdens uw onderhandelingsgesprekken met uw werkgever

Standaard-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Uitgebreid-pakket?

Als uw eigen inzet met behulp van de jurist niet voldoende is geweest. Als de brief niet het gewenste effect heeft, kan de jurist namens u actie ondernemen.

U kunt dan kiezen voor het Uitgebreid-pakket, afhankelijk van uw situatie. Overleg met uw jurist voor het meest geschikte vervolg.

De kosten van het betaalde pakket worden in mindering gebracht op het extra pakket. U betaalt dus nooit dubbelop.

Uitgebreid-pakket

Vaste prijs: € 645,- (inclusief btw)

Uw jurist bepaalt samen met u welke aanpak van de zaak het beste is. Hij neemt voor u alle communicatie met de andere partij over.

In welk geval kies ik voor uitgebreid?

 • Als u er zelf niet uitkomt met de andere partij op basis van de stappen die u nam.
 • Als u het lastig vindt om zelf op te treden naar de andere partij of omdat u er zo min mogelijk “gedoe’ van wilt hebben.

Wat doet mijn jurist voor mij?  

Uw jurist analyseert uw rechtspositie en geeft een inschatting van uw kansen. U bepaalt samen de aanpak in de zaak. De jurist treedt op de voorgrond en neemt namens u contact op met de andere partij. Afhankelijk van de situatie kiest hij de beste contactmethode: telefonisch, per post of via mail.

Als uw jurist ergens op locatie verschijnt voor u, bijvoorbeeld bij een geschillencommissie, brengt dit extra kosten met zich mee. Uw jurist bespreekt dit vooraf met u.

Wat mag ik verwachten?

 • Uw jurist maakt samen met u het plan van aanpak
 • Uw jurist communiceert namens u met de andere partij
 • U krijgt zo veel contactmomenten met uw jurist als nodig

Uitgebreid-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het  Procedure-pakket?

Als een stap naar de rechtbank niet te voorkomen is, of als dat de enige manier is om uw recht te halen. Dit is een stap die u neemt als brieven en onderhandelen niet het gewenste effect hebben. De rechter moet dan een oordeel over de zaak geven.

De kansen en mogelijke kosten bespreekt uw jurist vooraf met u. Dit geldt ook als u gedagvaard wordt. Procedure is online niet direct af te sluiten, maar wordt in overleg met de jurist aangeboden.

De kosten van het betaalde pakket worden in mindering gebracht op het extra pakket. U betaalt dus nooit dubbelop.