Ga naar inhoud

Wonen & Kopen: pakketten

We helpen u voor een vast bedrag met juridische hulp op maat. Bijvoorbeeld met een controle van uw koopovereenkomst, hulp bij probleem met een verhuurder of het oplossen van een conflict met een verkoper. U kiest uit vier verschillende pakketten precies de hulp die u nodig heeft: Spargesprek, Check, Standaard of Uitgebreid.

Spargesprek

Vaste prijs: € 65 (inclusief btw)

Het Spargesprek is een gesprek van 30 minuten met een jurist. In deze 30 minuten kunt u uw situatie bespreken en uw vragen stellen.

1 contactmoment:

 • eenmalig 30 minuten

 • online via Teams

 • u plant zelf de afspraak in

Wanneer kies ik voor het Spargesprek?

Als u juridische vragen heeft waar u kort met een jurist over wilt praten. Bijvoorbeeld om uw kansen in te schatten voordat u verdere juridische hulp inschakelt. Of als u niet goed weet of en welke hulp u nodig heeft.

Wat doet de jurist voor mij?

 • De jurist zal u zo goed mogelijk helpen met antwoord op uw vragen.

 • De jurist geeft u advies over eventuele vervolgstappen.

Spargesprek aanvragen

Wat als ik meer hulp nodig heb?

Heeft u toch meer tijd nodig om te overleggen? Of wilt u extra juridisch advies? Dan kunt u altijd nog voor een aanvullend pakket kiezen.

De prijs van het al gekochte pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het aanvullend pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: na uw Spargesprek sluit u gelijk het Check-pakket af. U betaalt dan nog € 185 - € 65 = € 120 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Check-pakket

Vaste prijs: € 185 (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp, een beoordeling en advies bij het checken van uw (koop- of huur)overeenkomst of renovatievoorstel. Met dit advies op zak kunt u vol vertrouwen in gesprek met de andere partij.

2 contactmomenten:

 • een telefonisch overlegmoment met uw jurist

 • een mail of brief met de beoordeling en het advies

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u een van deze documenten wilt laten controleren: uw koopovereenkomst (auto, keuken, reis), uw dienstenovereenkomst (tuinaanleg, bestrating, makelaar, energie, tv of internet), de huurovereenkomst van uw woning óf het renovatievoorstel van uw woningbouwvereniging.

 • Als u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.

 • Als u wilt weten hoe u een conflict met de andere partij het beste kunt aanpakken.

Wat doet de jurist voor mij?  

 • De jurist controleert alle punten in de overeenkomst en adviseert u over de juistheid.

 • De jurist bespreekt uw onderhandelingsmogelijkheden met u.

 • U krijgt schriftelijk advies over uw rechten en plichten.

Wat mag ik verwachten?

 • een mail of brief met de beoordeling en uitleg van de overeenkomst of het renovatievoorstel

 • in deze mail of brief krijgt u ook een advies van uw jurist

Check-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Standaard-pakket?

Als u toch meer tijd nodig heeft om met uw jurist te overleggen. Of als u met de andere partij wilt onderhandelen over punten in de overeenkomst en hierbij juridisch advies nodig heeft. U kunt dan kiezen voor het Standaard-pakket.

De prijs van het Check-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Check-pakket naar een Standaard-pakket. U betaalt dan nog € 295 - € 185 = € 110 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Standaard-pakket

Vaste prijs: € 295 (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp en begeleiding bij het zelf oplossen van uw juridisch probleem.

3 contactmomenten:

 • een overleg voor het opstellen van een brief

 • een check na het opstellen van de brief

 • een overleg na een reactie van de andere partij

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u met de andere partij besluit te gaan onderhandelen over punten in het renovatievoorstel of de koop-/huur-/dienstenovereenkomst en u hierbij ruggespraak nodig heeft van een jurist.
 • Als u een geschil heeft met een partij over bijvoorbeeld de aanschaf van een product (keuken, auto, reis). Of als u een probleem heeft met de uitvoerder van een dienst (makelaar, hovenier, stratenmaker).
 • Als u begeleiding wilt bij de onderhandelingen met de andere partij.

Wat doet de jurist voor mij?  

De jurist brengt uw rechtspositie in kaart en geeft een inschatting van uw kansen. U krijgt hulp bij het nemen van de juiste stappen, maar de jurist treedt niet op de voorgrond. Uw jurist stelt brieven op in uw naam die u zelf naar de andere partij kunt sturen.

Wat mag ik verwachten?

 • een brief die u zelf kan versturen

 • een overleg naar aanleiding van de reactie van de andere partij

 • contact tijdens uw onderhandelingsgesprekken met de andere partij

Standaard-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Uitgebreid-pakket?

Als uw eigen inzet met behulp van de jurist niet voldoende is geweest. Heeft de brief niet het gewenste effect? Dan kan de jurist namens u actie ondernemen. U kunt dan kiezen voor het Uitgebreid-pakket, afhankelijk van uw situatie. Overleg met uw jurist voor het meest geschikte vervolg.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Standaard-pakket naar een Uitgebreid-pakket. U betaalt dan nog € 645 - € 295 = € 350 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Uitgebreid-pakket

Vaste prijs: € 645 (inclusief btw)

Uw jurist bepaalt samen met u welke aanpak van de zaak het beste is. Daarna neemt de jurist voor u alle communicatie met de andere partij over.

Altijd genoeg contactmomenten:

 • U krijgt zo veel contactmomenten met uw jurist als nodig.

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u er zelf niet uitkomt met de andere partij op basis van de stappen die u nam.

 • Als er onderhandelingen met de andere partij nodig zijn.

 • Als u de zaak volledig uit handen wilt geven aan een jurist.

Wat doet de jurist voor mij?  

De jurist treedt op de voorgrond en neemt namens u contact op met de andere partij. Afhankelijk van de situatie kiest uw jurist de beste contactmethode: telefonisch, via mail of persoonlijk.

Als uw jurist ergens op locatie verschijnt voor u, bijvoorbeeld bij een geschillencommissie, brengt dit extra kosten met zich mee. Uw jurist bespreekt dit vooraf met u.

Wat mag ik verwachten?

 • Uw jurist stelt samen met u een plan van aanpak op.

 • U krijgt een namens u geschreven brief, op basis van een gesprek.

 • Uw jurist communiceert namens u met de andere partij.

Uitgebreid-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Procedure-pakket?

Als uw jurist er niet uitkomt met de andere partij. Dit is een stap die u neemt als brieven en onderhandelen niet het gewenste effect hebben. De rechter moet dan een oordeel geven over de zaak.

De kansen en mogelijke kosten bespreekt uw jurist vooraf met u. Dit geldt ook als u gedagvaard wordt. Het Procedure-pakket wordt alleen aangeboden in overleg met de jurist. Dit pakket kunt u daarom niet direct online afsluiten.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de kosten van het Procedure-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Uitgebreid-pakket naar een Procedure-pakket. U betaalt dan nog € 1.575 - € 645 = € 930 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.