Ga naar inhoud

Werk & Inkomen: pakketten

We helpen u voor een vast bedrag met juridische hulp op maat. Bijvoorbeeld met een controle van uw overeenkomst, begeleiding bij een juridisch probleem of het oplossen van een conflict met uw werkgever. U kiest uit drie verschillende pakketten precies de hulp die u nodig heeft: Check, Standaard of Uitgebreid.

Spargesprek

Vaste prijs: € 65 (inclusief btw)

Het Spargesprek is een gesprek van 30 minuten met een jurist. In deze 30 minuten kunt u uw situatie bespreken en uw vragen stellen.

1 contactmoment:

 • eenmalig 30 minuten

 • online via Teams

 • u plant zelf de afspraak in

Wanneer kies ik voor het Spargesprek?

Als u juridische vragen heeft waar u kort met een jurist over wilt praten. Bijvoorbeeld om uw kansen in te schatten voordat u verdere juridische hulp inschakelt. Of als u niet goed weet of en welke hulp u nodig heeft.

Wat doet de jurist voor mij?

 • De jurist zal u zo goed mogelijk helpen met antwoord op uw vragen.

 • De jurist geeft u advies over eventuele vervolgstappen.

Spargesprek aanvragen

Wat als ik meer hulp nodig heb?

Heeft u toch meer tijd nodig om te overleggen? Of wilt u extra juridisch advies? Dan kunt u altijd nog voor een aanvullend pakket kiezen.

De prijs van het al gekochte pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het aanvullend pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: na uw Spargesprek sluit u gelijk het Check-pakket af. U betaalt dan nog € 265 - € 65 = € 200 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Check-pakket

Vaste prijs: € 265 (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp bij de controle van uw vaststellingsovereenkomst, uw arbeidsovereenkomst of een beoordeling van uw juridische positie. Hiermee kunt u zelf in gesprek gaan met uw werkgever.

2 contactmomenten:

 • een telefonisch overlegmoment met uw jurist

 • een mail of brief met de beoordeling en het advies

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u uw vaststellingsovereenkomst wilt laten controleren.

 • Als u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.

 • Als u wilt weten hoe u een conflict op het werk het beste kunt aanpakken.

Wat doet de jurist voor mij?

 • De jurist controleert de stukken en adviseert u over de juistheid ervan.

 • De jurist bespreekt uw onderhandelingsmogelijkheden met u.

 • U krijgt schriftelijk advies over uw rechten en plichten.

Wat mag ik verwachten?

 • een mail of brief met de beoordeling en uitleg van de vaststellingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

 • in deze mail of brief krijgt u ook een advies van uw jurist

Check-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Standaard-pakket?

Als u toch meer tijd nodig heeft om met uw jurist te overleggen. Of als u extra juridisch advies wilt. U kunt dan kiezen voor het Standaard-pakket.

De prijs van het Check-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Check-pakket naar een Standaard-pakket. U betaalt dan nog € 395 - € 265 = € 130 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Standaard-pakket

Vaste prijs: € 395 (inclusief btw)

U krijgt persoonlijke hulp en begeleiding bij het zelf oplossen van het juridisch probleem met uw werkgever.

3 contactmomenten:

 • een overleg voor het opstellen van een brief

 • een check na het opstellen van de brief

 • een overleg na een reactie van uw werkgever

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u hulp nodig heeft bij een (UWV-) ontslagprocedure.

 • Als u hulp nodig heeft bij een loonvordering.

 • Als u begeleiding wilt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

Wat doet de jurist voor mij?

De jurist brengt uw rechtspositie in kaart en geeft een inschatting van uw kansen. U krijgt hulp bij het nemen van de juiste stappen, maar de jurist treedt niet op de voorgrond. Uw jurist stelt brieven op in uw naam die u zelf naar uw werkgever kunt sturen.

Wat mag ik verwachten?

 • een brief die u zelf kan versturen

 • een overleg naar aanleiding van de reactie van uw werkgever

 • contact tijdens uw onderhandelingsgesprekken met uw werkgever

Standaard-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Uitgebreid-pakket?

Als uw eigen inzet met behulp van de jurist niet voldoende is geweest. Heeft de brief niet het gewenste effect? Dan kan de jurist namens u actie ondernemen. U kunt dan kiezen voor het Uitgebreid-pakket, afhankelijk van uw situatie. Overleg met uw jurist voor het meest geschikte vervolg.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de prijs van het Standaard-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Standaard-pakket naar een Uitgebreid-pakket. U betaalt dan nog € 750 - € 395 = € 355 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.

Uitgebreid-pakket

Vaste prijs: € 750 (inclusief btw)

Uw jurist neemt het van u over. In nauw overleg met u, verzorgt de jurist alle contacten en onderhandelingen met uw werkgever.

Altijd genoeg contactmomenten:

 • U krijgt zo veel contactmomenten met uw jurist als nodig.

Wanneer kies ik dit pakket?

 • Als u hulp nodig hebt bij een (UWV-)ontslagprocedure.

 • Als er onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst nodig zijn.

 • Als u een UWV-procedure wilt starten.

Wat doet de jurist voor mij?

De jurist treedt op de voorgrond en neemt namens u contact op met de werkgever. Afhankelijk van de situatie kiest uw jurist de beste contactmethode: telefonisch, via mail of persoonlijk.

Wat mag ik verwachten?

 • Uw jurist stelt samen met u een plan van aanpak op.

 • U krijgt een namens u geschreven brief, op basis van een gesprek.

 • De jurist neemt contact op met uw werkgever.

Uitgebreid-pakket aanvragen

Wanneer stap ik over naar het Procedure-pakket?

Als uw jurist er niet uitkomt met de werkgever of andere partij. Dit is een stap die u neemt als brieven en onderhandelen niet het gewenste effect hebben. De rechter moet dan een oordeel geven over de zaak.

De kansen en mogelijke kosten bespreekt uw jurist vooraf met u. Dit geldt ook als u gedagvaard wordt door uw (ex-)werkgever. Het Procedure-pakket wordt alleen aangeboden in overleg met de jurist. Dit pakket kunt u daarom niet direct online afsluiten.

De prijs van het Uitgebreid-pakket wordt in mindering gebracht op de kosten van het Procedure-pakket als:

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt terwijl uw zaak in behandeling is.

 • U uw pakket opwaardeert of uitbreidt binnen 14 dagen na sluiting van uw dossier.

Stel: terwijl de jurist uw zaak behandelt, waardeert u op van een Uitgebreid-pakket naar een Procedure-pakket. U betaalt dan nog € 1.575 - € 750 = € 825 (incl. btw). In alle andere gevallen betaalt u de volledige prijs van het nieuwe pakket.