Ga naar inhoud

Wie heeft welke onderhoudsplichten?

Over het algemeen kan gesteld worden dat de huurder verplicht is tot herstellingen van kleine gebreken waaraan lage kosten aan verbonden zijn. Denk hierbij aan het ontluchten van de CV ketel, vervangen van kraanleertjes, onderhoud van de tuin etc. Deze onderhoudsplichten staan opgenomen in het “Besluit kleine herstellingen”.

Voor de verhuurder geldt dat hij verantwoordelijk is voor groot onderhoud aan de woningen en het herstellen van gebreken die het dagelijks woongenot van de huurder frustreren. Denk hierbij aan het oplossen van lekkages, vochtproblemen, etc.

Het is mogelijk dat verhuurder en huurder een afwijkende verdeling van de onderhoudsverplichtingen opnemen in het huurcontract.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?