Ga naar inhoud

Wat zijn de verplichtingen van de verkoper?

De wetgever heeft voor de koop op afstand speciale regels opgesteld. Zo moet de verkoper bij een koop op afstand op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie aan de koper verstrekken:

  • de voornaamste kenmerken van de zaak of dienst;
  • zijn eigen gegevens: zoals de bedrijfsnaam, het bezoekadres van het bedrijf, het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres;
  • de totale prijs (waaronder dus ook de verzendkosten);
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering;
  • wanneer er een bedenktermijn bestaat, de termijn waarbinnen het product kan worden geretourneerd. De verkoper moet je ook een modelformulier voor ontbinding verstrekken. 
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?