Ga naar inhoud

Wat is het verschil tussen een voorschot en de tarieven?

Een voorschot is een vooruitbetaling, waarmee u maandelijks alvast een deel van uw jaarrekening betaalt. Eenmaal per jaar ontvangt een jaarafrekening, omdat pas achteraf is vast te stellen hoeveel u daadwerkelijk aan energie heeft verbruikt. Dit verbruik wordt op de jaarafrekening bij u in rekening gebracht op basis van de door u in uw overeenkomst met de energieleverancier overeengekomen tarieven. Op deze jaarafrekening worden de reeds door u vooruitbetaalde voorschotbedragen in mindering gebracht.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?