Ga naar inhoud

Ik ben verhuurder. Moet ik een huurovereenkomst voor bepaalde tijd ook opzeggen?

Heb je op of na 1 juli 2016 een tijdelijke huurovereenkomst gesloten van maximaal twee jaar (zelfstandige woning) of maximaal vijf jaar (onzelfstandige woning)? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van de overeengekomen huurperiode. Je moet dit dan wel minimaal één en maximaal drie maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder bevestigen.

Heb je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan twee jaar (zelfstandige woning) of vijf jaar (onzelfstandige woning)? Of een huurcontract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2016? Dan heb je geen tijdelijk contract. De huur eindigt dan niet automatisch. Als verhuurder kun je de huur dan alleen opzeggen als sprake is van één van de in wet genoemde opzeggingsgronden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?