Ga naar inhoud

Mijn reis of verblijf viel tegen, krijg ik een schadevergoeding?

Komt de reis niet overeen met de verwachtingen die je daarvan mocht hebben, op grond van de informatie die de reisorganisatie je heeft gegeven? Dan kun je een verzoek tot schadevergoeding indienen. Het is daarbij belangrijk dat je ter plekke, schriftelijk, klaagt bij de reisleiding. De reisleiding moet proberen de klachten ter plekke te verhelpen.

Mochten er geen alternatieven aangeboden worden, dan kun je achteraf een verzoek om schadevergoeding indienen bij de reisorganisatie. Zij zijn enkel aansprakelijk voor schade die daadwerkelijk te wijten is aan de reisorganisatie of aan door hen ingeschakelde hulppersonen (reisleiders, vervoerders, etc.).

Als de reisorganisatie geen schadevergoeding wil toekennen, is het in sommige gevallen mogelijk de zaak voor te leggen aan een Geschillencommissie. Dit kan alleen als de reisorganisatie bij de Geschillencommissie Reizen is aangesloten. Of dit het geval is, wordt in de algemene voorwaarden aangegeven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?