Ga naar inhoud

Mijn reis of verblijf viel tegen, krijg ik een schadevergoeding?

Wanneer de reis niet overeenkomt met de verwachtingen die u daarvan, op grond van de informatie die de reisorganisatie u heeft gegeven, mocht hebben, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Het is daarbij belangrijk dat u ter plekke, schriftelijk, klaagt bij de reisleiding. De reisleiding moet proberen de klachten ter plekke te verhelpen.

Mochten er geen alternatieven aangeboden worden, dan kunt u achteraf een verzoek om schadevergoeding indienen bij de reisorganisatie. Zij zijn enkel aansprakelijk voor schade die daadwerkelijk te wijten is aan de reisorganisatie of aan door hen ingeschakelde hulppersonen (reisleiders, vervoerders etc.).

Als de reisorganisatie geen schadevergoeding wil toekennen is het in sommige gevallen mogelijk de zaak voor te leggen aan een Geschillencommissie. Dit kan alleen als de reisorganisatie bij de Geschillencommissie Reizen is aangesloten. Of dit het geval is, wordt in de algemene voorwaarden aangegeven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?