Ga naar inhoud

Kan ik mijn internet- of telefoonabonnement opzeggen?

Dat is terug te vinden in de algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt ook aangegeven op welke manier je het abonnement kunt opzeggen. Houd er rekening mee dat bij een opzegging sprake kan zijn van een opzegtermijn. Bij abonnementen voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van één jaar, geldt dat na het einde van het abonnement het contract maandelijks opzegbaar is.

Wanneer je een abonnement voor onbepaalde tijd hebt, dan geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Bijvoorbeeld: je wilt het abonnement per 1 mei opzeggen, dan dient de opzegging uiterlijk de laatste dag van maart bij de provider binnen te zijn.

Zeg een abonnement altijd schriftelijk op. Geef in de opzeggingsbrief aan dat je het abonnement wilt opzeggen en per wanneer je dit wilt. Vraag vervolgens in de brief om een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

Bewaar een kopie van de opzegbrief en de bevestiging die je van de provider ontvangt. Mocht je geen bevestiging ontvangen, neem dan weer contact op met de provider. Je loopt anders het risico dat de opzegging niet goed is aangekomen en het abonnement dus doorloopt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?