Ga naar inhoud

Kan een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Ja, dat kan. De verhuurder dient deze opzegging schriftelijk per aangetekende post te versturen. De opzegtermijn van de verhuurder is minimaal drie maanden en maximaal zes maanden. Onderstaande dient in de opzegging van de verhuurder te staan:

  • reden van opzegging (wettelijke opzeggronden);
  • het verzoek aan de huurder om binnen zes weken te reageren of deze wel of niet akkoord gaat met de opzegging.

Wettelijke opzeggronden:

  • de huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
  • dringend eigen gebruik van de woning door verhuurder;
  • wanneer huurder niet akkoord wil gaan met een redelijk aanbod voor het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
  • wanneer de bestemming van de woning wordt gewijzigd.

Na 1 juli 2016:

  • wanneer de termijn van een tijdelijke huurovereenkomst is verstreken en deze tijdig is opgezegd (de verhuurder moet de huurder niet langer dan drie maanden en uiterlijk één maand voordat de termijn verstrijkt informeren dat de huur eindigt).  De tijdelijke huurovereenkomst mag niet worden verlengd met nogmaals een bepaalde tijd;
  • wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

Let op: Gaat het om een huurovereenkomst die is aangegaan voor een gezin, dan moet de verhuurder wel aannemelijk maken dat er passende woonruimte beschikbaar is.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?