Ga naar inhoud

Ik heb een spookfactuur ontvangen, wat nu?

Dit hangt af van het soort spookfactuur dat heeft ontvangen.

1. Een factuur dat een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst blijkt te zijn. Als u de kleine lettertjes goed leest gaat het om een aanbieding waar u akkoord mee kunt gaan.
U hoeft niets te doen. Er is geen sprake van een overeenkomst en u hoeft niet te betalen.

2. Een factuur voor het leveren van goederen of diensten zonder dat u opdracht heeft verstrekt. Hierbij is het van belang om te kijken of de afzender een rechtsgrond heeft om betaling te vorderen; een overeenkomst. De afzender is verplicht om bewijs van deze overeenkomst te verstrekken.
Vraag de afzender om bewijs van de overeenkomst. Zonder dit bewijs hoeft u de vordering niet te betalen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?