Ga naar inhoud

Hoe zeg ik een huurovereenkomst op?

De huurovereenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden opgezegd. U heeft als huurder een opzegtermijn van één maand.

Heeft u een tijdelijke huurovereenkomst en huurt u vanaf 1 juli 2016? Dan kunt u ook tussentijds de huur opzeggen. Bij huur van zelfstandige woonruimte gaat het dan om tijdelijke huurovereenkomsten van twee jaar of korter. Bij onzelfstandige woonruimte kan dit bij huur van vijf jaar of korter. Het recht van tussentijdse opzegging mag niet in de huurovereenkomst worden uitgesloten.

U bent niet verplicht om een reden van opzegging door te geven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?