Ga naar inhoud

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Univé Rechtshulp doet zijn best u zo goed mogelijk te helpen. Maar bent u niet tevreden over de dienstverlening? Laat het Univé Rechtshulp dan weten. Zij proberen dan om samen met u tot een oplossing te komen.
Als dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de directie van Univé Rechtshulp. Univé Rechtshulp heeft een klachtenbureau dat uw klacht beoordeelt. Kunt u zich niet in dat oordeel vinden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke KiFiD

Uw andere klachten kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

Coöperatie Univé U.A.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?