Ga naar inhoud

Geldt er een minimaal schadebedrag om rechtshulp te kunnen krijgen?

Ja, in principe kun je alleen rechtsbijstand krijgen van Univé Rechtshulp als het gaat om een schadebedrag van € 100 of meer. Wij noemen dit het minimaal belang bij een conflict. Dit betekent dat we een schadebedrag dat lager is dan € 100 niet in behandeling nemen. Onze rechtshulpverleners geven je in zo’n geval vaak wel advies over wat je het beste kunt doen.  

Voor welke conflicten geldt géén minimaal belang?

Bij sommige juridische problemen maakt het niet uit hoe laag het schadebedrag is. We helpen je dan altijd als de situatie verzekerd is op je rechtsbijstandverzekering. Er geldt geen minimaal belang voor: 

  • schade in het verkeer 

  • strafzaken 

  • conflicten over je woning 

  • arbeidszaken 

  • conflicten over sociale voorzieningen en belastingzaken 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?